PRIJAVITE SE NA NIVEA BILTEN! Ostanite u toku sa novostima, nagradnim igrama i savetima za negu.

IGRAJ I OSVOJI
O nagradama

Kreativnog konkursa

Za sve Real Madrid fanove! NIVEA MEN vam nudi izvrsnu priliku da uživate sa svojim najdražim timom tokom ove sezone, uživo! Kupite najmanje jedan proizvod marke NIVEA MEN u periodu od 02.10.2017- 29.10.2017. godine, sačuvajte fiskalni račun i osvojite dve karte za utakmicu Real Madrid – Atletiko, i ostale nedeljne nagrade! Uživajte u fudbalskoj utakmici uživo sa stadiona u Madridu!

GLAVNA NAGRADA
1x Put u Madrid za dvoje na utakmicu REAL MADRID - ATLETIKO

NEDELJNE NAGRADE
5x REAL MADRID dres/5x REAL MADRID ranac
5x REAL MADRID lopta/5x NIVEA MEN paket proizvoda

GLAVNA NAGRADA

NEDELJNE NAGRADE

Prva nagrada se sastoji od putovanja u Madrid i podrazumeva: 

 • Povratnu avionsku kartu za dvoje odraslih sa uračunatim avio taksama i prtljagom
 • Smeštaj u hotelu na bazi 2 noćenja
 • Administrativni postupak
 • Organizaciju odlaska na trening Real Madrid tima pred utakmicu Real Madrid – Atletiko, koja se održava u Madridu 08.04.2018. godine
 • Organizaciju odlaska i dve karte za utakmicu Real Madrid – Atletiko, koja se održava u Madridu 08.04.2018. godine

 

Troškovi međunarodnog putnog osiguranja nisu uključeni u nagradu, kao ni eventualni troškovi izdavanja vize (važi samo za Učesnike kojima je viza potrebna za boravak u Španiji). Troškove i proceduru izdavanja međunarodnog putnog osiguranja i vize za Učesnike kojima je viza potrebna za boravak u Španiji snosi sam Učesnik, tj. dobitnik nagrade.

Nagrada se ne može ustupiti i preneti na drugo lice. Nagradno putovanje se ne može zameniti za novac. Nagrada se ne može zameniti za drugu turističku uslugu. Priređivač će u najkasnije 7 radnih dana od dana objavljivanja dobitnika glavne nagrade kontaktirati dobitnika oko daljih koraka.

 

 

Nedeljnim nagradama smatraju se:

 • Real Madrid dres
 • Real Madrid fudbalska lopta
 • Real Madrid sportski ranac
 • NIVEA MEN paket od 6 proizvoda (dezodorans u spreju, gel za tuširanje, šampon, gel za brijanje, losion posle brijanja, krema za oblikovanje kose)

 

Svake nedelje (4 ukupno) biće podeljeno po 5 nagrada: Real Madrid dresova, Real Madrid fudbalskih lopti, Real Madrid sportskih rančeva i NIVEA MEN paketa proizvoda. Nagrada se ne može ustupiti i preneti na drugo lice. Nagrada se ne može zameniti za novac. Nagrada se ne može zameniti za drugu nagradu. 

 
Registruj se

I OSVOJI VREDNE NAGRADE!

Pre registracije proverite da ste kupili najmanje jedan NIVEA MEN proizvod u periodu od 02.10.2017- 29.10.2017. godine i sačuvali fiskalni račun. Nakon toga, sve što je potrebno jeste da popunite formular ispod sa vašim podacima, odgovorite na pitanje i ostavite broj fiskalnog računa.

*Možete da učestvujete koliko puta želite, međutim ne zaboravite sačuvati svaki fiskalni račun nakon registracije.

 

Kreativni konkurs "U čemu si ti REALno šampion? REAL šampione vodimo u Madrid!" je završen 29. oktobra 2017. godine.
Da biste videli dobitnike nagrada pogledajte odjeljak "Dobitnici".


Pravila

Kreativnog konkursa

Uslovi za učešće u kreativnom konkursu
Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji imaju pravo da učestvuju u kreativnom konkursu, izuzev lica zaposlenih kod Priređivača (Beiersdorf d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 88a, 11070 Novi Beograd) i FCB Afirma d.o.o. Beograd - marketinškoj agenciji koju je Priređivač angažovao u svrhu organizovanja kreativnog konkursa. Pravo učestvovanja u kreativnom konkursu nemaju ni članovi njihovih porodica – supružnici, deca, roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici, kao ni lica koja su na drugi način radno angažovana od strane napred navedenih privrednih društava i koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i/ili organizovanju kreativnog konkursa i/ili izvlačenju dobitnika i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje kreativnog konkursa. 

Učešćem u kreativnom konkursu svi učesnici prihvataju njena pravila.

Opis kreativnog konkursa
Svi proizvodi robne marke NIVEA MEN koji se mogu kupiti u maloprodajnim objektima na teritoriji Republike Srbije učestvuju u kreativnom konkursu ’’U čemu si ti REALno šampion? REAL šampione vodimo u Madrid!’’.

Lice koje u periodu od 02.10.2017. godine do 29.10.2017. godine kupi najmanje jedan proizvod robne marke NIVEA MEN i takva kupovina bude iskazana na jednom fiskalnom računu, stiče pravo na učešće u kreativnom konkursu.

Potrebno je da to lice najkasnije do 29.10.2017. godine u 23.59 časova poseti mikro sajt Priređivača www.nivea.rs/RealMadrid, veb stranicu posebno otvorenu za potrebe održavanja kreativnog konkursa, unese broj fiskalnog računa kojim dokazuje kupovinu proizvoda (internet prijava) kao i druge lične podatke i to: ime i prezime, grad, adresu prebivališta, datum rođenja, broj mobilnog telefona.

Slanjem broja fiskalnog računa, lice ispunjava početni uslov za učestvovanje u kreativnom konkursu i stiče pravo da svojim kreativnim tekstom osvoji jednu od nagrada propisanih Pravilima. Koristeći najviše 1.000 karaktera treba dati odgovor na pitanje ’’U čemu si ti REALno šampion?’’. 

Priređivač zadržava pravo da ne uzme u razmatranje tekstove koji ne odgovaraju temi ili koji na bilo koji način krše ova Pravila ili zakone Republike Srbije. Ukoliko dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik.

Učešćem u Konkursu, Učesnik pristaje i saglasan je da se svi lični podaci koje daje prikupe, sačuvaju, obrađuju i koriste isključivo za vreme trajanja i u svrhu sprovođenja Konkursa. Učesnik pristaje da u slučaju osvajanja nagrade Priređivač objavi njegovo ime i prezime u digitalnim (web) medijima bez ograničenja i bez dodatne posebne saglasnosti Učesnika ili naknade. Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontaktne podatke o sebi. Učesnik je saglasan da ga Priređivač kontaktira koristeći njegove kontaktne podatke.

Izvlačenje dobitnika obaviće se tako što će iz baze podataka koja je oformljena na osnovu pristiglih internet prijava, stručni žiri Priređivača na nedeljnom nivou birati najkreativnije poruke i glavnog dobitnika nakon 4 nedelje kreativnog konkursa.

Učesnik kreativnog konkursa je obavezan da sačuva fiskalni račun kao dokaz kupovine, kako bi se kasnije, po okončanju kreativnog konkursa, na osnovu tog računa mogao validirati kao dobitnik nagrade pred Priređivačem.

Dobitni fond kreativnog konkursa

GLAVNA NAGRADA
Glavna nagrada se sastoji od putovanja u Madrid za dvoje i podrazumeva: 

 • povratnu avionsku kartu za dve osobe sa uračunatim avio taksama i prtljagom;
 • smeštaj u hotelu na bazi 2 noćenja 
 • administrativni postupak
 • organizaciju odlaska na trening Real Madrid tima pred utakmicu Real Madrid – Atletiko, koja se održava u Madridu 08.04.2018. godine
 • organizaciju odlaska i dve karte za utakmicu Real Madrid – Atletiko, koja se održava u Madridu 08.04.2018. godine. U organizaciju je uključen: odlazak hotel-stadion, povratak stadion-hotel za obe osobe.

Troškovi međunarodnog putnog osiguranja nisu uključeni u nagradu, kao ni eventualni troškovi izdavanja vize (važi samo za Učesnike kojima je viza potrebna za boravak u Španiji). Troškove i proceduru izdavanja međunarodnog putnog osiguranja i vize za Učesnike kojima je viza potrebna za boravak u Španiji snosi sam Učesnik, tj. dobitnik nagrade.
Nagrada se ne može ustupiti i preneti na drugo lice.
Nagradno putovanje se ne može zameniti za novac.
Nagrada se ne može zameniti za drugu turističku uslugu.

NEDELJNE NAGRADE
Jednom nedeljno žiri će odabrati po 5 dobitnika svake od nedeljnih nagrada na osnovu originalnosti i kreativnosti teksta koji su učesnici poslali. Nedeljnim nagradama smatraju se:

 • Real Madrid dres (5 komada)
 • Real Madrid fudbalska lopta (5 komada)
 • Real Madrid sportski ranac (5 komada)
 • NIVEA MEN paket od 6 proizvoda (dezodorans u spreju, gel za tuširanje, šampon, gel za brijanje, losion posle brijanja, krema za oblikovanje kose) - 5 komada

Svake nedelje (4 nedelje ukupno) biće podeljeno po 5 nagrada: Real Madrid dresova, Real Madrid fudbalskih lopti, Real Madrid sportskih rančeva i NIVEA MEN paketa proizvoda.
Nagrada se ne može ustupiti i preneti na drugo lice. Nagrada se ne može zameniti za novac. Nagrada se ne može zameniti za drugu nagradu. 

Način objavljivanja iznosa fonda dobitaka i rezultata

 Fond dobitaka kreativnog konkursa i rezultati biće objavljeni na internet stranici www.nivea.rs/RealMadrid. Dobitnici nedeljnih nagrada biće objavljeni na internet stranici www.nivea.rs/RealMadrid najkasnije u sredu, za prethodnu kalendarsku nedelju. Glavni dobitnik biće objavljen na internet stranici www.nivea.rs/RealMadrid najkasnije 05.11.2017.

Obaveštavanje dobitnika o osvojenim nagradama

Nedeljne nagrade: Dobitnici će najkasnije 7 radnih dana od datuma objavljivanja na sajtu biti kontaktirani putem mobilnog telefona/email-a radi obaveštavanja o osvojenim nagradama i daljim koracima o njihovom preuzimanju.

Glavna nagrada: Priređivač će najkasnije 7 radnih dana od dana objavljivanja dobitnika glavne nagrade kontaktirati dobitnika oko daljih koraka.

Način i rok ostvarivanja dobitaka i uručivanje nagrada
Dobitnici sa adresom prebivališta na teritoriji Beograda preuzimaju svoje nagrade na adresi Priređivača. Dobitnici sa adresom prebivališta izvan Beograda i dobitnici koji usled više sile nisu u mogućnosti da lično preuzmu nagradu dužni su da Priređivaču ostave svoje podatke, radi dogovora oko procesa preuzimanja nagrada ili eventualnog slanja nagrada poštom. Dobitnik glavne nagrade biće posebno kontaktiran najkasnije 7 radnih dana od dana objavljivanja dobitnika oko detalja vezanih za Glavnu nagradu.

Rok za preuzimanje nedeljnih nagrada je mesec dana od datuma obaveštavanja dobitnika da je nagrada spremna za preuzimanje/slanje.

Ukoliko nagrade ne budu preuzete od strane dobitnika u napred navedenom roku ili ukoliko Priređivač utvrdi da izvučeni dobitnik nije poštovao pravila kreativnog konkursa i/ili nije ispunio uslove predviđene pravilima kreativnog konkursa, dobitnik gubi pravo na nagradu, a nagrada će se dodeliti rezervnom dobitiniku sa liste rezervnih dobitnika i time prestaju dalje obaveze Priređivača prema ovom licu. Smatraće se da su sve nagrade vezane za ličnost dobitnika, te u skladu sa tim, nagrada ne može biti preneta na treće lice. Priređivač zadržava pravo da prekine Konkurs, u slučaju okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obaveza prema Učesniku. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne zavise od Priređivača. Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promene Pravila, o čemu će svi Učesnici biti blagovremeno obavešteni objavom na www.nivea.rs/RealMadrid.

Dobitnici

KREATIVNOG KONKURSA

GLAVNA NAGRADA:

Stevan Lazić, Beograd

Ja sam REALno pravi šampion u trci sa životom - disciplina "Bežanje od godina"!  Svake godine, svi oko mene se raduju rodjendanima, docekuju Novu godinu...pokusavaju da mi čestitaju iste...a ja naprotiv, gledam da se uvek dobro sakrijem- da me ne stignu! Za sada, vodim. REALno sam šampion u svojoj generaciji...Imam 75.godina i još uvek sam zdrav, barem tako pretpostavljam,obzirom da 20 godina nisam bio kod lekara i nadam se da ću i narednih dvadeset,ispratiti isti trend! Kažu da izgledam bar deset godina mlađe, ne bunim se, pa se najčešće tako i predstavljam,... uspešno mi prolazi... Zaista se ne trudim naročito oko izgleda, bez namere da podilazim, iskreno, koristim godinama Nivea proizvode pre i posle brijanja i namažem običnu, čuvenu Nivea univerzalnu kremu iz plave kutije....Vise se trudim da ostanem duhom mlad, uživam u sportu,odagnam crne misli....Zaključio sam da je starenje stvar odluke...Iako mi krštenica stari, ja sam odlučio da ne ostarim! 

REALno sam šampion u svojoj odluci!

 

Prva Nedelja

Druga Nedelja

Treća nedelja

Cetvrta nedelja