Saveti
majka-drži-bebu

Kratak pregled različitih faza pripreme proizvoda za tržište

  • Ideja za proizvod
  • Provera i odabir
  • Stabilnost proizvoda, toksikološka i mikrobiološka stabilnost
  • Kompatibilnost sa kožom i test efikasnosti
  • Kliničke studije primene proizvoda na bebama i maloj deci pod nadzorom dermatologa
  • Lansiranje proizvoda