Impresum

Odgovorni za sadržaj ovog sajta: 

Beiersdorf d.o.o. Beograd
Omladinskih brigada 88a
11070 Novi Beograd
bdfbelgrade@beiersdorf.com

Adresa je navedena gore.

Matični broj 20002123

PIB: 103689388