uslovi koriscenja

1. Lični podaci

Imajte na umu našu Pravnu politiku u vezi sa zaštitom podataka.

2. Sadržaj

Materijali kao što su slike, fotografije, grafike, logotipi, video, filmovi, audio fajlovi i tekst („materijal“) se koriste na sajtu www.nivea.rs („sajt“). Materijal je vlasništvo kompanije Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20245 Hamburg („Beiersdorf“), i zaštićen je odredbama zakona o autorskim pravima, zakona o zaštitnom znaku i zakona o dizajnu, a na osnovu ličnih prava koja postoje u nemačkom i međunarodnom pravu. Svaka upotreba materijala izvan čisto privatne svrhe zahteva prethodnu pismenu saglasnost kompanije Beiersdorf. Isto važi i za svaku izmenu materijala, naročito za prevod ili bilo koji drugi oblik obrade, kao i bilo kakav prenos materijala.

Ako je materijal predviđen za preuzimanje na sajtu (na primer, u Medija centru), primenjuju se posebne oderdbe i uslovi korišćenja koji su tamo navedeni. 

3. Odricanje od odgovornosti

Ukoliko korisnik preuzme materijal ili ga koristi u bilo kom drugom obliku, on to radi na sopstveni rizik. Kompanija Beiersdorf neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje korisnik može da ima u tom pogledu, posebno ako su u pitanju podaci, hardver ili softver. Ovo ne utiče na odgovornost za nameru i grubu nepažnju. Kompanija Beiersdorf ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu povredu prava trećih lica.

Informacije na ovom sajtu su pažljivo prikupljene i proverene. Kompanija Beiersdorf, međutim, ne prihvata nikakvu odgovornost za tačnost, ažurnost i potpunost informacija. Ovaj sajt pruža opšte informacije koje ni na koji način ne zamenjuju savete lekara ili stručnjaka.

4. Ocene

Registrovani korisnici mogu da ocene sadržaj sajta u pogledu prikazanih proizvoda, radnog toka i drugih aspekata. Ukoliko korisnik oceni sajt, on/a daje kompaniji Beiersdorf pravo da koristi ocene bilo gde i na neodređeno vreme. Kompanija Beiersdorf može da objavi i distribuira ocene u neograničenom obimu, odnosno u svim oblicima i medijima, i na internetu i van njega. Ukoliko korisnik objavi svoje ime prilikom davanja ocene, Beiersdorf ima pravo, ali nije u obavezi, da navede ime korisnika prilikom objavljivanja ocene.

Prilikom davanja ocene i/ili komentara, korisnik takođe garantuje da neće dati netačnu ocenu, niti ocenu i/ili komentar (a) koji krši zakon o autorskim pravima ili bilo koja druga prava trećih lica; (b) koji krši zakonske odredbe ili zvanične propise; (c) koji sadrži pogrdne izraze, uvrede, klevete ili diskriminiše pojedinca ili kompaniju; (d) za koji je korisnik primio uplatu ili druge beneficije od treće strane; (e) koji sadrži informacije u vezi sa drugim sajtovima, adrese, e-mail adrese, kontakt informacije ili telefonske brojeve; ili (e) koji sadrži viruse, ili druge potencijalno štetne kompjuterske programe ili fajlove. Kompanija Beiersdorf zadržava pravo da obriše sve ocene i komentare nezakonitog sadržaja, a naročito one koje promovišu diskriminaciju, nasilje, imaju pornografski ili rasistički sadržaj ili sadrže lančana pisma, sve oblike neželjene pošte ili da ne objavi takav sadržaj na sajtu.

5. Pravne posledice

Kompanija Beiersdorf zadržava pravo da korisniku blokira pristup za prijavljivanje ako korisnik prekrši ove odredbe i uslove korišćenja i/ili bilo koje zakonske odredbe. U takvom slučaju, prijavljivanje više nije dozvoljeno i svako dalje korišćenje se prema tome smatra nezakonitim. Kompanija Beiersdorf zadržava pravo da krivično goni korisnike zbog neovlašćene upotrebe i bilo kakve povrede prava, naročito povrede ličnih prava, prava na zaštitni znak, dizajn, autorskih i drugih prava intelektualne svojine, građanskog ili krivičnog zakona.

Nevažnost ili ništavost pojedinih odredaba sadržanih u ovim uslovima korišćenja neće uticati na punovažnost ostalih uslova korišćenja.