Politika o zaštiti privatnosti

ZAŠTITA VAŠIH PODATAKA NAM JE VAŽNA!

Kompaniji NIVEA nisu bitni samo briga i zaštita vaše kože. Veliki značaj pridajemo i zaštiti vaših ličnih podataka. Zbog toga poštujemo vašu privatnost i želimo da možete da nam i u vezi sa zaštitom podataka verujete onoliko kolko nam verujete u pogledu brige o koži. Uvek vas obaveštavamo transparentno za šta su nam vaši podaci potrebni i da li i koliko dugo ih čuvamo, koja prava vam pripadaju u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, kao i o drugim relevantnim karakteristikama konkretne obrade.

SADRŽAJ:

1. Opšte informacije
1.1 Obrada ličnih podataka
1.2 Rukovalac
1.3 Prava lica na koje se podaci odnose
1.4 Otkrivanje nadležnim organima

2. Prikupljanje i obrada ličnih podataka kada posećujete naš vebsajt
2.1 Kolačići
2.1.1 Tehnički kolačići (Tip A)
2.1.2 Kolačići funkcionalnosti i performansi (Tip B)
2.1.3 Kolačići zasnovani na saglasnosti (Tip C)
2.1.4 Administriranje i brisanje svih kolačića
2.2 Web analitika
2.2.1 Google Analytics
2.2.2 A/BTesting
2.2.3 Firebase Analytics
2.3 Dodaci društvenih mreža (Social Plug-ins)
2.4 Logovanje na društvene mreže (Social Login)
2.5 YouTube-Video-snimci
2.6 Online oglašavanje
2.6.1 Google Ads (bivši Google Adwords)
2.6.1.1 Google Ads Konverzija
2.6.1.2 Google Ads remarketing

2.6.2 Google Analytics Opcije oglašavanja
2.6.3 Campaign Manager (bivši Doubleclick)
2.6.4 Adform
2.6.5 (Vebsajt) Facebook Custom Audiences / Konverzija (“Facebook Pixel”)
2.6.6 Commerce Connector
2.6.7 Gde da kupujete (Swaven)
2.6.8 Platforma za upravljanje podacima (Salesforce Audience Studio/Krux)
2.7 Google Tag Manager
2.8 Pop-up za kampanje/newsletter/programe lojalnosti (optinmonster)
2.9 Chatbot (loyjoy)
2.10 Captchas

 

3. Dodatno ponuđene usluge(u mreži i van mreže)
3.1 Kontaktiranje/Komunikacija/Saradnja
3.2 Newsletter
3.3 Kampanje (npr. nagradne igre, testiranja proizvoda)
3.4 Profil prijave (Login Profile)
3.5 Slanje poštom
3.6 Ocene i recenzije
3.7 Ankete

4. Prigovor ili povlačenje vaše saglasnosti za obradu ličnih podataka


OPŠTE INFORMACIJE

Opšte informacije

Svrha ove politike privatnosti je da vam pruži informacije o obradi ličnih podataka kada koristite naš vebsajt i povezane usluge. Ova politika privatnosti važi za sve vebsajtove ili usluge, koji referišu na ovu politiku privatnosti.

 

1.1. Obrada ličnih podataka

Lični podaci su, u skladu sa odredbama člana 4. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 87/2018) (“Zakon o ličnim podacima”), svi podaci koji se odnose na određeno ili odredivo fizičko lice, na primer ime, adresa, e-mail adresa, itd.

 

1.2. Rukovalac

Za obradu ličnih podataka u svojstvu rukovaoca podataka, u skladu sa odredbama člana 4. stav 1. tačka 8. Zakona o ličnim podacima, odgovoran je:

Beiersdorf d.o.o., Omladinskih brigada 88a, Airport City
Omladinskih brigada 88a
11070 Beograd – Novi Beograd, Srbija
E-mail: [nivea.serbia@beiersdorf.com]

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti su: [uneti odgovarajuću e-mail adresu] ili gore-navedena poštanska adresa rukovaoca podataka sa oznakom “lice za zaštitu podataka o ličnosti”

 

1.3. Prava lica na koje se podaci odnose

Kao lice na koje se podaci odnosi, a čiji podaci su obuhvaćeni radnjma obrade podataka, imate sledeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima u skladu sa Zakonom o ličnim podacima:

 • Pravo na pristup
 • Pravo na ispravku, dopunu i brisanje
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na prigovor

Takođe, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) u vezi sa obradom vaših ličnih podataka.

Kada postupamo po vašem zahtevu u vezi sa gore-navedenim pravima, a u vezi sa kojim pravima nas možete kontaktirati korišćenjem gore-navedenih kontakt podataka rukovaoca, možemo da od vas tražimo dokaz o vašem identitetu. Za više informacija o tome kako obrađujemo vaše podatke, pogledajte  3.1.

1.4. Otkrivanje nadležnim organima

Ukoliko bude postojala takva pravna obaveza, zadržavamo pravo da otkrijemo informacije o vama ukoliko to od nas budu tražili nadležni organi ili organi izvršne vlasti.
Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 3. Zakona o ličnim podacima (pravna obaveza)


PRIKUPLJANJE I DALJA OBRADA

Prikupljanje i obrada ličnih podataka kada posećujete naš vebsajt

Kada posećujete i koristite naš vebsajt samo za potrebe informisanja, odnosno ukoliko se ne registrujete ili nam ne date podatke na drugi način, prikupljamo samo one lične podatke koje vaš pretraživač prenese na naš server, a koji su tehnički neophodni kako bismo vam prikazali naš vebsajt i kako bismo vam garantovali stabilnost i bezbednost.

Prikupljene podatke prenosimo radi obrade relevantnim odeljenjima interno, kao i drugim povezanim društvima u okviru Beiersdorf Grupe ili eksternim pružaocima usluga, ugovaračima (npr. hosting, sistem upravljanja sadržinom) u skladu sa potrebnim svrhama (za prikazivanje vebsajta i postavljanje sadržaja na njemu). 
Log fajlovi se brišu nakon 7 dana.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima (izvršenje ugovora/situacija slična ugovoru)
Član 12. stav 1. tačka 3. i tačka 6. Zakona o ličnim podacima (ispunjenje pravnih obaveza i ostvarivanje legitimnog interesa) 
Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

2.1 Kolačići

Pored gore-navedenih podataka, na vašem kompjuteru se koriste i kolačići ili druge tehnologije kao što su pikseli (u daljem tekstu “Kolačići”), i to kada posećujete naš vebsajt i kada ga koristite. Kolačiči su mali tekstualni fajlovi koji se od strane vašeg pretraživača čuvaju na vašem uređaju kako bi se sačuvale određene informacije ili slkovni podaci poput piksela. Sledeći put kada posetite naš vebsajt preko istog uređaja , informacije koje su sačuvane u kolačićima biće naknadno prenete ili na naš vebsajt (“Kolačići prve strane”) ili na drugi vebsajt kojem kolačići pripadaju (“Kolačići treće strane”).

Pomoću tih informacija koje su sačuvane i vraćene, , konkretan vebsajt prepoznaje da ste već prisupali i posetili ga putem pretraživača koga koristite na konkretnom uređaju. Koristimo te informacije da bismo mogli da kreiramo i prikažemo vebsajt na optimalan način u skladu sa vašim preferencama. U tom smislu, samo je kolačić identifikovan na vašem uređaju. Mimo toga, vaši lični podaci će biti sačuvani samo u slučaju vaše izričite saglasnosti ili ako je apsolutno neophodno da biste mogli da koristite uslugu koja vam je ponuđena i kojoj ste pristupili.

Ovaj vebsajt koristi sledeće vrste kolačića, čije su mogućnosti i funkcionalnosti objašnjenje ispod:

 • Tehnički kolačići (Tip A)
 • Kolačići funkcionalnosti i performansi (Tip B)
 • Kolačići zasnovani na saglasnosti (npr. marketing ) (Tip C)

Više informacija o vrstama postavljenih i korišćenih kolačića možete da pronađete u opisu alata koji su implementirani na našim vebsajtovima u ovoj politici privatnosti. 

 

2.1.1 Tehnički kolačići (Tip A)

Tehnički kolačići garantuju funkcionalnosti bez kojih kojih ne možete da koristite naše veb stranice na nameravani način. Ovi kolačići se koriste isključivo od nas i oni su zbog toga kolačići prve strane. To znači da će sve informacije koje su sačuvane u kolačićima biti vraćene na naš vebsajt.

Tehnički kolačići služe, na primer, da obezbede da vi kao registrovani korisnik ostanete uvek ulogovani kada pristupate raznim podstranicama našeg vebsajta i da, stoga, ne morate da ponovo unosite vaše podatke za logovanje svaki put kada pristupate novoj stranici.

Korišćenje tehničkih kolačića je na našem vebsajtu moguće bez vaše saglasnosti. Iz tog razloga, oni ne mogu da budu aktivirani ili deaktivirani pojedinačno. Međutim, možete da deaktivirate kolačiće u vašem pretraživaču u bilo kom trenutku (videti ispod).

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima (izvršenje ugovora/situacija slična ugovoru)

 

2.1.2 Kolačići funkcionalnosti i performansi (Tip B)

Kolačići funkcionalnosti omogućavaju da naš vebsajt čuva informacije koje su prethodno date (kao što je registrovano ime ili izbor jezika) i da vam ponudi unapređene i više personalizovane funkcije na osnovu tih informacija. Ovi kolačići prikupljaju i čuvaju samo pseudonimizirane informacije tako da oni ne mogu da prate vaše kretanje na drugim vebsajtovima.

Kolačići performansi prikupljaju informacije o tome kako se naši vebsajtovi koriste  kako bismo poboljšali njihovu atraktivnost, sadržaj i funkcionalnost. Ovi kolačići nam, na primer, pomažu da odredimo da li su i koje su podstranice našeg vebsajta posećivane i za koji sadržaj su korisnici posebno zainteresovani. Konkretno, snimamo broj poseta stranici, broj podstranica kojima je pristupljeno, vreme provedeno na našem vebsajtu, redosled posećenih stranica, koji termini su vas doveli do nas, država, region, i, ukoliko je primenljivo, grad iz kojeg je pristupljeno, kao i udeo mobilnih uređaja putem kojih se pristupa našim vebsajtovima. Takođe beležimo kretanje, klikove i skrolovanje kompjuterskim mišom da bismo razumeli koji delovi našeg vebsajta su naročito interesantni korisnicima. Kao rezultat toga, možemo da kreiramo sadržaj našeg vebsajta tako da još konkretnije odgovara potrebama naših korisnika i da optimizujemo našu ponudu. IP adresa vašeg kompjutera koja se prenosi iz tehničkih razloga je automatski anonimizirana i ne omogućava nam da donosimo ikakve zaključke o konkretnom korisniku.

Kolačići funkcionalnosti i performansi su tzv. "strogo neophodni" kolačići u smislu Direktive o ePrivatnosti (ePrivacy Directive) 2002/58 EC, koji ne zahtevaju saglasnost.

Možete da u bilo kom trenutku prilagodite podešavanja kolačića ovde (aktiviranje ili deaktiviranje).

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)

 

2.1.3 Kolačići zasnovani na saglasnosti (Tip C)

Kolačići koji nisu ni tehnički kolačići (Tip A) niti kolačići funkcionalnosti i performansi (Tip B) koristiće se samo po dobijanju vaše izričite saglasnosti, na primer kolačići za marketing.

Takođe zadržavamo pravo da koristimo informacije koje smo pribavili putem kolačića iz anonimne analize korisničkog ponašanja posetilaca našeg vebsajta kako bismo prikazali određene reklame za određene od naših proizvoda na našim vebsajtovima. Verujemo da vi kao korisnik imate koristi od toga zato što prikazujemo reklame ili sadržaj za koje mislimo da odgovara vašim interesovanjima na osnovu vašeg ponašanja u pretraživanju, tako da ćete videte manje nasumično prikazanih reklama ili sadržaja koji vam je možda manje interesantan.

Marketinški kolačići dolaze od spoljnih marketinških kompanija (kolačići treće strane) i koriste se kako bismo prikupili informacije o našim vebsajtovima posećenim od strane korisnika kako bismo za korisnika kreirali oglašavanje koje je orjentisano ka targetiranoj grupi.

Isključivanje kolačića koji se koriste za oglašavanje na mreži

Možete takođe da upravljate kolačićima mnogih kompanija koji se koriste za on-line oglašavanje putem alata za izbor potrošača koji su izrađeni u programima samoregulacije u mnogim zemljama, kao što su američki program https://www.aboutads.info/choices/ ili EU program http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Možete da povučete vašu saglasnosti za korišćenje kolačića koji su zasnovani na saglasnosti (Tip C) pojedinačno u svakom trenutku sa dejstvom za ubuduće, tako što ćete prilagoditi podešavanja kolačiča Link na stranicu postavki kolačića

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

 

2.1.4 Administriranje i brisanje svih kolačića

Možete da podesite vaš veb pretraživač tako da je generalno onemogućeno da kolačići budu sačuvani na vašem uređaju i/ili da budete pitani svaki put da li ste saglasni da kolačići budu omogućeni. Takođe možete da u svakom trenutku obrišete kolačiće koji su ponovo omogućeni. Možete da saznate kako sve ovo funkcioniše detaljno preko funkcije pomoći vašeg pretraživača.

Molimo da imate u vidu da generalno deaktiviranje kolačića može da vodi funkcionalnim ograničenjima našeg vebsajta.

 

2.2 Web analitika

2.2.1 Google Analytics

Svrha/informacije:

Ovaj vebsajt koristi Google Analytics, uslugu veb analize kompanije Google Ireland Ltd. (“Google”). Izmenili smo konfiguraciju Google Analytics-a tako da se koristi samo funkcija merenja osim ako je data posebna saglasnost za dodatne opcije oglašavanja.

Google Analytics koristi posebnu formu kolačića, koji se zadržavaju na vašem kompjuteru i omogućavaju analizu vašeg korišćenja našeg vebsajta. Kolačići koje Google Analytics postavlja za merenje su kolačići prve strane što znači da će vrednosti kolačića za lica na koja se podaci odnose, biti različiti za svakog kupca (odnosno ne postoji jedinstveni ID kolačića Google Analytics-a koji se koristi na svim vebsajtovima koji koriste Google Analytics). Informacije o vašoj upotrebi ovog vebsajta koje se dobijaju putem kolačića generalno se prenose na Google server u SAD i tamo se čuvaju.

Želeli bismo da istaknemo da je Google Analytics na ovom vebsajtu proširen tako da uključuje  šifru “gat._anonymizeIp();” kako bi se obezbedilo anonimizirano snimanje IP adresa (tzv. IP maskiranje). Zahvaljujući IP anonimizaciji na ovom vebsajtu, vaša IP adresa je skraćena od strane Google-a na teritoriji EU i zemalja članica Evropske ekonomske zone. Puna IP adresa se izuzetno prenosi na Google server u SAD i skraćuje se tamo. 

Google koristi te informacije u naše ime kako bi se analizirala vaša upotreba ovog vebsajta i to u cilju kompiliranja izveštaja o aktivnostima na vebsajtu i kako bi se pružile dodatne usluge u vezi sa vebsajtom i korišćenjem interneta. IP adresa koju prenosi vaš pretraživač u kontekstu Google Analytics-a, ne spaja se sa drugim Google-ovim podacima.

Koristimo Google Analytics kako bismo analizirali i redovno poboljšavali korišćenje našeg vebsajta. Možemo da koristimo tako dobijenu statistiku kako bismo unapredili našu ponudu i učinili je interesantnijom za vas kao korisnika. Dodatno, dobijamo informacije o funkcionalnostima našeg vebsajta (na primer da bismo detektovali probleme u navigaciji).

Prilikom konfigurisanja Google Analytics-a, obezbedili smo da Google prima podatke kao obrađivač što znači da nema pravo da ih koristi za sopstvene potrebe. Konfiguracija "Google Analytics Advertising Features" je nezavisna od navedenog i opisana je u odgovarajućem odeljku ispod, ukoliko se takođe koristi na ovom vebsajtu. 

Korišćeni kolačići: Tip B. Za više informacija, pogledajte odeljak o kolačićima.

Primaoci:

Podaci o trećim licima: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dablin 4, Irska, Fax: +353 (1) 436 1001. Google Analytics Uslovi korišćenja: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Opšti pregled principa bezbednosti i privatnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, kao i Google politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Moguć je transfer u treće zemlje. Kao meru odgovarajuće zaštite, zaključili smo standardne ugovorne klauzule prema članu 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno članu 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Dalji primaoci: Prenosimo prikupljene podatke relevantnim odeljenjima interno radi obrade, kao i drugim povezanim društvima u okviru Beiersdorf Grupe ili spoljnim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. platforma, hosting, pružaoci usluga podrške i analize) prema potrebnim svrhama (vršenje analize). Pružaoci usluga platforme/hosting-a imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Kao meru odgovarajuće zaštite, zaključili smo sa ovim pružaocima usluga standardne ugovorne klauzule prema članu 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno članu 46 GDPR-a.  Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Brisanje/Prigovor:

Možete da deaktivirate Google Analytics putem podešavanja kolačića ovde.

Možete da sprečite zadržavanje kolačića tako što ćete izvršiti odgovarajuće podešavanje korišćenjem softvera vašeg pretraživača. Dodatno, možete da sprečite da Google snima podatke koji se odnose na vaše korišćenje vebsajta  koji su generisani putem kolačića (uključujući vašu IP adresu) i da obrađuje te podatke, tako što ćete preuzeti i instalirati plugin pretraživača koji je dostupan na  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Trajanje kolačića: do 12 meseci (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni unutar ovog vebsajta)

Maksimalni period zadržavanja podataka: do 26 meseci.

Pravni osnov: 

Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)

2.2.2 A/BTesting

Svrha/Informacije:

Ovaj vebsajt takođe vrši analizu ponašanja korisnika putem tzv. A/B testing-a. Možemo da vam prikažemo naše vebsajtove neznatno izmenjene sadržine, u zavisnosti od profila koji vam je dodeljen. To nam omogućava da analiziramo i redovno unapređujemo naše usluge i da ih učinimo interesantnijim za vas kao korisnika. 

Kolačići se čuvaju na vašem kompjuteru zbog ovih analiza. Informacije koje budu prikupljene na ovaj način čuvaju se isključivo na serveru u EU. Možete da sprečite čuvanje ovih kolačića tako što ćete izvršiti odgovarajuće podešavanje koristeći softver vašeg pretraživača.

Pre nego što analize budu sprovedene, IP adrese se dalje obrađuju u skraćenom obliku, tako se direktni lični kontakt može isključiti. IP adresa koju prenosi vaš pretraživač ne spaja se sa drugim podacima koje prikupljamo. 

Korišćeni kolačići: Tip B. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak o kolačićima

Primaoci:

Podacima mogu da pristupe naši pružaoci usluge analitike koji se nalaze u EU. 

Brisanje/prigovor: rok trajanja kolačića: do 2 godine (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni unutar ovog vebsajta).

Maksimalni period čuvanja podataka: do 25 meseci.

Pravni osnov: 

Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)

2.2.3 Firebase Analytics

Svrha/Informacije:

Ova aplikacija koristi Firebase Analytics, uslugu analitike koju pruža Google Ireland Limited ("Google") upravo za aplikacije. Firebase Analytics je implementiran sa tzv. SDK (Software Development Kit = interfejs ka eksternom sistemu). To nam omogućava da analiziramo vaše korišćenje aplikacije. Prenete informacije o vašem korišćenju ove aplikacije se obično prenose na Google server u SAD i tamo se čuvaju. Aktiviranjem IP anonimizacije "anonymizeIp()", vaša IP adresa biće skraćena unapred od strane  Google-a unutar zemalja članica Evropske unije ili u drugim zemljama članicama Sporazuma o Evropskoj ekonomskoj zoni; lična referenca može, stoga, da se isključi, tako da Google ne može da vas identifikuje. Podaci koji su prikupljeni na vašem krajnjem uređaju se prenose na Beiersdorf ID za praćenje kod Google-a, tako da nam je omogućeno da procenjujemo  korišćenje aplikacije, da kompiliramo izveštaje o aktivnostima putem aplikacije i da optimizujemo dalje usluge u vezi sa korišćenjem aplikacije i interneta. 

IP adresa koju prenosi vaš krajnji uređaj kao deo Firebase Analytics ne spaja se sa drugim podacima Google-a.

Koristimo Firebase Analytics kako bismo mogli da analiziramo i redovno unapređujemo korišćenje naše aplikacije. Tako dobijena statistika omogućava nam da unapredimo našu ponudu i da je učinimo interesantnijom za vas kao korisnika. Dodatno, mi dobijamo informacije o funkcionalnosti naše aplikacije (na primer, da bismo detektovali probleme oko navigacije).

Prilikom konfigurisanja Firebase Analytics-a, vodili smo računa da obezbedimo da Google prima podatke kao obrađivač i da, kao takav, ne može da ih koristi za sopstvene potrebe.

Primalac:

Informacije o trećem licu-pružaocu usluga: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dablin 4, Irska, Fax: +353 (1) 436 1001. Uslovi korišćenja: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Pregled Politike privatnosti: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, i Politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en. U izuzetnim slučajevima kada se lični podaci prenose u SAD, Google je zaključio standardne ugovorne klauzule u skladu sa odredbama člana 46 GDPR-a. Dodatne informacije možete da pronađete ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Dalji primaoci: Prenosimo prikupljene podatke relevantnim odeljenjima interno radi obrade i drugim povezanim društvima u okviru Beiersdorf Grupe ili eksternim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. platforma, hosting, pružaoci usluga podrške i analize) u skladu sa potrebnim svrhama(za vršenje analize). Pružaoci usluga platforme/hostinga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Kao meru odgovarajuće zaštite, zaključili smo sa ovim pružaocima usluga standardne ugovorne klauzule prema članu 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno članu 46 GDPR-a.  Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Brisanje/Povlačenje:

Kao registrovani korisnik, možete da prigovorite analizi korišćenja aplikacije u bilo kom trenutku u delu "Profile - Settings" tako što ćete deaktivirati  dugme "Analysis"; od tog trenutka, podaci više neće biti transferisani Google-u.  

Rok čuvanja: do 180 dana

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)

2.3 Dodaci društvenih mreža (Social Plug-ins)

Dodaci (“plug-ins”) društvenih mreža se koriste na našim vebsajtovima, naročito dugme “Share” ili “Share with friends” Facebook-a, čijim vebsajtom facebook.com upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dablin 2, Irska, je odgovoran za Facebook.com u Evropi. Ovi dodaci su obično obeleženi  Facebook logo-om.

Osim od Facebook-a, koristimo plug-ins “Twitter” (Pružalac usluga: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) i “Pinterest” (Pružalac usluga: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, SAD).

Iz razloga zaštite podataka, namerno smo se odlučili protiv korišćenja direktnih dodataka (plug-ins) društvenih mreža na našim vebsajtovima. Umesto toga, koristimo rešenje “Shariff”. Pomoću Shariff-a, možemo sami da odredimo kada i da li se podaci prenose operateru konkretne društvene mreže. Iz tog razloga, ne postoji automatski prenos podataka društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter ili Pinterest kada pristupite našem vebsajtu. Podaci će biti preneti društvenim mrežama samo ako vi aktivno kliknete na dugme konkretne društvene mreže. U tom slučaju, vaš veb pretraživač započinje konekciju sa serverima konkretne društvene mreže. Klikom na konkretno dugme (npr. “Pass on”, “Share” ili “Share with friends”) saglasni ste da vaš pretraživač kreira link ka serverima konkretne društvene mreže i da prenese podatke o korišćenju konkretnom operateru društvene mreže i obrnuto. Mi nemamo uticaj na prirodu i obim podataka koje zatim prikupljaju društvene mreže.

Provajderi društvenih mreža čuvaju podatke koje o vama prikupe kao korisničke profile i koriste ih za potrebe oglašavanja, ispitivanja tržišta i/ili za tražnjom opredeljen dizajn svog vebsajta. Takva procena se naročito dešava (uključujući i za korisnike koji nisu ulogovani) u pogleda predstavljanja reklame prema potražnji i radi informisanja drugih korisnika društvene mreže o vašim aktivnostima na našem vebsajtu. Imate pravo na prigovor u odnosu na kreiranje takvih korisničkih profila, pri čemu morate da kontaktirate provajdere konkretnog plug-in-a da biste ostvarili to svoje pravo. Putem ovih dodataka (plug-ins) nudimo vam mogućnost interakcije sa društvenim mrežama i drugim korisnicima, tako da možemo da poboljšamo našu ponudu i da je učinimo interesantnijom za vas kao korisnika.

Podaci se prenose nezavisno od toga da li imate nalog kod plug-in provajdera i da li ste tamo ulogovani. Ukoliko jeste ulogovani kod plug-in provajdera, vaši podaci koje smo prikupili biće direktno preneti na vaš postojeći nalog kod plug-in provajdera. Ukoliko kliknete na aktivirano dugme i, primera radi, napravite link ka strani, plug-in provajderi takođe čuvaju tu informaciju u vašem korisničkom nalogu i dele je javno sa vašim kontaktima. Preporučujemo vam da se nakon korišćenja društvene mreže redovno odlogujete, naročito pre aktiviranja dugmeta, jer ćete tako moći da izbegnete da to bude preneto na vaš profil kod plug-in provajdera.

Za dodatne informacije o svrsi i obimu prikupljanja i obrade podataka od strane plug-in provajdera, molimo pogledajte izjave o zaštiti podataka ovih provajdera kako je navedeno ispod. Oni će vam takođe dati dodatne informacije o vašim pravima u tom pogledu i o podešavanju opcija za zaštitu privatnosti.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, SAD; http://www.facebook.com/policy.php više informacija o prikupljanju podataka: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications kao i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.

c) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA); http://about.pinterest.com/privacy/.

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany; http://www.xing.com/privacy.

e) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Germany; https://t3n.de/store/page/datenschutz.

f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Transferi u treće zemlje su mogući. Kao mera odgovarajuće zaštite, primenjuju se standardne ugovorne klauzule prema članu 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno članu 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

2.4 Logovanje na društvene mreže (Social Login)

Da biste se registrovali i ulogovali na vaš korisnički nalog, takođe imate opciju vaše autentifikacije sa vašim postojećim profilom na jednoj od sledećih društvenih mreža, Facebook, Twitter or Google, i finalne registracije ili logovanja.

U tu svrhu, na strani za registraciju ili logovanje pronaćićete odgovarajuće simbole konkretnih provajdera društvenih mreža koje naš vebsajt podržava. Pre nego što konekcija sa provajderima bude ustanovljena, morate izričito da se saglasite sa postupkom i prenosom podataka kako je opisano ispod:

Klikom na konkretan simbol, otvoriće se novi pop-up prozor, u kojem morate da se ulogujete  sa vašim podacima za logovanje za tu društvenu mrežu. Nakon što ste se uspešno ulogovali, društvena mreža će vas obavestiti koji će podaci biti preneti nama radi autentifikacije kao dela postupka registracije ili logovanja. Ukoliko se saglasite sa tim prenosom podataka, polja koja mi tražimo za potrebe registracije biće popunjena prenetim podacima. Informacija koju mi tražimo za registraciju ili logovanje je vaša e-mail adresa.

Tek nakon što se izričito saglasite sa korišćenjem prenetih i traženih podataka, mi ćemo sačuvati vaše podatke i koristiti ih za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Osim za postupak autentifikacije, ne postoji veza između vašeg korisničkog naloga kreiranog kod nas i vašeg naloga na konkretnoj društvenoj mreži.

Da biste završili postupak autentifikacije za registraciju i logovanje, vaša IP adresa se prenosi provajderu konkretne društvene mreže. Mi nemamo uticaj na svrhu i obim prikupljanja podataka i njihove dalje obrade od strane provajdera konkretne društvene mreže. Za dodatne informacije, molimo da pročitate obaveštenje konkretnog provajdera o zaštiti podataka: 

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, SAD; http://www.facebook.com/policy.php više informacija o prikupljanju podataka: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications kao i  http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, SAD; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, SAD; https://twitter.com/privacy

Facebook Connect

Ukoliko se na ovom vebsajtu nalazi tzv. “Facebook Connect Dugme”, možete da se ulogujete na naš vebsajt sa vašim Facebook korisničkim podacima. Dodatno, Facebook Connect može automatski da uključi informacije o vašim aktivnostima na našem vebsajtu u vaš Facebook profil. U tom smislu, kada aktivirate dugme, dobićete priliku da izričito pristanete na pristup vašim Facebook korisničkim podacima i da objavljujete informacije i aktivnosti u okviru vašeg Facebook profila. Upotreba drugih podataka (npr. kontakt putem vaše e-mail adrese) dogodiće se samo sa vašim prethodnim izričitim pristankom. Molimo da imate u vidu da Facebook prima informacije o aplikaciji ili vebsajtu putem Facebook Connect, uključujući i šta radite. Da biste personalizovali postupak konektovanja, Facebook može u nekim slučajevima da primi limitiranu količinu informacija pre autorizovanja aplikacije ili vebsajta. Svrha i obim prikupljanja i dalje obrade podataka i njihove upotrebe od strane Facebook-a, kao i vaša prava u tom pogledu i opcije podešavanja radi zaštite vaše privatnosti, mogu se pronaći u politici privatnosti Facebook-a:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, SAD; http://www.facebook.com/policy.php više informacija o prikupljanju podataka: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications kao i  http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo 
Mogući su transferi u treće zemlje. Kao odgovarajuća mera zaštite, primenjuju se standardne ugovorne klauzule prema odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

2.5 YouTube-Video-snimci

Imamo na našem vebsajtu integrisane YouTube video-snimke, koji se čuvaju na http://www.YouTube.com i koji se mogu pustiti direktno sa našeg vebsajta. Svi oni su integrisani u “proširenom modulu zaštite podataka”, odnosno nikakvi podaci o vama kao korisniku neće biti preneti YouTube-u, ukoliko ne kliknete na video-snimke kako biste ih pustili. Samo kada pustite video-snimke, podaci koji su navedeni u sledećem odeljku biće preneti YouTube-u. Mi nemamo uticaj na ovaj prenos podataka.

Kada posećujete vebsajt, YouTube prima informacije da ste pristupili odgovarajućoj podstranici na našem vebsajtu. Dodatno, podaci koji su navedeni u Odeljku 2 ove politike privatnosti biće preneti. Ovo ne zavisi od toga da li YouTube daje korisnički nalog pre koga se logujete ili ne postoji nikakav korisnički nalog. Ukoliko ste ulogovani na Google, vaši podaci će biti direktno povezani sa vašim nalogom. Ukoliko ne želite da budete povezani sa vašim profilom na YouTube-u, morate da se odlogujete pre nego što aktivirate dugme. YouTube čuva vaše podatke kao korisničke profile i koristi ih za potrebe oglašavanja, ispitivanja tržišta i/ili tražnjom orjentisani dizajn svog vebsajta. Takva evaluacija se naročito događa (čak i u slučaju korisnika koji nisu ulogovani) kako bi se obezbedilo tražnjom orjentisano oglašavanje i kako bi se ostali korisnici društvene mreže obavestili o vašim aktivnostima na našem vebsajtu. Imate pravo da podnesete prigovor protiv kreiranja ovih korisničkih profila, s tim da morate da kontaktirate YouTube da biste ostvarili to svoje pravo.

Za više informacija o svrsi i obimu prikupljanja i obrade podataka od strane YouTube-a, molimo da pročitate ovu politiku privatnosti. Tu ćete pronaći i dodatne informacije o vašim pravima i o podešavanju opcija za zaštitu vaše privatnosti: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Transferi u treće zemlje su mogući. Kao odgovarajuća mera zaštite, primenjuju se standardne ugovorne klauzule u skladu sa odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

2.6 Online oglašavanje

2.6.1.1 Google Ads Konverzija

Koristimo usluge Google Ads kako bismo skrenuli pažnju na naše atraktivne ponude uz pomoć reklamnih materijala (tzv. Google Ads) na eksternim vebsajtovima. Možemo da odredimo u odnosu na podatke iz reklamnih kampanja koliko uspešne su pojedinačne mere oglašavanja. Zainteresovani smo da vam pokažemo reklame koje su vam interesantne, kako bismo naš vebsajt učinili interesantnijim za vas i kako bismo postigli fer kalkulaciju troškova oglašavanja.

Reklamni materijali se od strane Google-a dostavljaju putem tzv. “Ad Servers”. U ovu svrhu, koristimo kolačiće servera za reklame  putem kojih se mogu izmeriti određeni parametri za merenje uspeha, kao što je ubacivanje reklama ili klikova od strane korisnika. Ukoliko našem vebsajtu pristupite putem Google reklame, Google Ads čuva kolačić na vašem uređaju. Ovi kolačići ističu obično po proteku 30 dana i nisu namenjeni da vas lično identifikaciju. U slučaju ovog kolačića, jedinstveni ID kolačića, broj utisaka o reklami po postavljanju (učestalost), poslednji utisak (relevantna za konverzije posle pregleda) i opt-out informacije (oznaka da korisnik više ne želi da ga kontaktiramo), se obično čuvaju kao vrednosti analize.

Ovi kolačići omogućavaju Google-u da prepozna vaš Internet pretraživač. Ukoliko korisnik poseti određene stranice na vebsajtu Ads klijenta i kolačić sačuvan on njihovom uređaju ne istekne, Google i klijent mogu da prepoznaju da je korisnik kliknuo na tu reklamu i da je preupućen na tu stranicu. Svaki Ads klijent ima dodeljen drugačiji kolačić. Zbog toga, kolačići ne mogu da se prate putem vebsajtova Ads klijenata. Mi ne prikupljaemo i ne obrađujemo bilo koje lične podatke preduzimanjem gore-pomenutih mera oglašavanja. Mi samo dobijamo statističke procene od Google-a. Na osnovu tih procena, možemo da prepoznamo koja je od korišćenih mera oglašavanja bila naročito efikasna. Ne dobijamo bilo koje druge podatke od korišćenja reklamnih materijala; naročito ne možemo da identifikujemo korisnike na osnovu tih informacija.

Zbog marketinških alata koji se koriste, vaš pretraživač automatski pokreće direktnu konekciju sa Google serverom. Mi nemamo uticaj na opseg i dalje korišćenje podataka do kojeg dolazi korišćenjem ovog alata od Google-a i stoga vas obaveštavamo prema našem saznanju: Integracijom Ads konverzije, Google prima informacije da ste se pozvali na internet stranicu koja odgovara našoj ili ste kliknuli na naš oglas. Ukoliko ste registrovani za Google uslugu, Google može da poveže vašu posetu sa vašim nalogom. Čak i ako niste registrovani kod  Google-a ili se niste ulogovali, moguće je da provajderi mogu da dobiju i sačuvaju vašu IP adresu.

 

2.6.1.2 Google Ads remarketing

Koristimo funkciju remarketinga u okviru Google Ads usluge. Funkcija remarketinga nam omogućava da korisnicima našeg vebsajta prikazujemo reklame zasnovane na njihovim interesovanjima na drugim vebsajtovima u okviru  Google reklamne mreže (u okviru Google pretrage ili na YouTube-u, tzv. "Google ads" ili na drugim vebsajtovima). U ovu svrhu, interakcija korisnika na našem vebsajtu se analizira, npr. za koje ponude je korisnik bio zainteresovan, i to kako bismo mogli da korisnicima prikazujemo targetirane reklame čak i nakon posećivanja našeg vebsajta na drugim stranicama. Da bi to uradio, Google čuva kolačiće u pretraživačima korisnika koji posete određene Google usluge ili vebsajtove u Google prikazivačkoj mreži (Google Display Network). Ovaj kolačić se koristi da bi snimio posete navedenih korisnika. Broj se koristi radi jedinstvene identifikacije veb pretraživača na određenom uređaju.

Korišćeni kolačići: Tip C. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak o kolačićima.

Primaoci:

Za dodatne informacije o svrsi i obimu prikupljanja i obrade podataka od Google-a, molimo pogledajte politiku privatnosti. Tamo ćete takođe pronaći dodatne informacije o vašim pravima i opcijama za podešavanje kako biste zaštitili vašu privatnost:https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.  Transferi u treće zemlje su mogući. Kao odgovarajuća mera zaštite, primenjuju se standardne ugovorne klauzule u skladu sa odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Alternativno, dodatne informacije ćete takođe pronaći na vebsajtu Inicijative za mrežno oglašavanje (Network Advertising Initiative (NAI)) na  http://www.networkadvertising.org.

Brisanje/povlačenje:

Možete da sprečite učešće u ovom postupku praćenja na različite načine: a) odgovarajućim podešavanjem softvera vašeg pretraživača  (naročito potiskivanjem kolačića trećih strana, nećete primati bilo koje reklame od trećih lica - provajdera); b) deaktiviranjem kolačića za praćenje konverzije: podešavanjem vašeg pretraživača tako da su kolačići blokirani od strane domena www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, pri čemu se ovo podešavanje briše kada vi obrišete vaše kolačiće; c) deaktiviranje oglasa provajdera koji su zasnovani na interesovanjima i koji su deo kampanje samoregulacije “About Ads” putem linka http://www.aboutads.info/choices. Ovo podešavanje se briše kada vi obrišete vaše kolačiće; d) trajnim deaktiviranjem  Firefox-a, Internet Explorer-a ili Google Chrome-a u vašim pretraživačima pod linkom  http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) odgovarajućim podešavanjem vaših preferencija u pogledu kolačića klinknite ovde. Molimo da imate u vidu da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove ponude u potpunosti.

Rok važenja kolačića: do 180 dana (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni unutar ovog vebsajta).

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

 

2.6.2 Google Analytics Opcije oglašavanja

Ovaj vebsajt takođe koristi proširene funkcije Google Analytics-a (Google Analytics funkcije oglašavanja) pored standardnih funkcija. Google Analytics funkcije oglašavanja koje su implementirane na ovom vebsajtu uključuju:

 • Google Display Network izveštavanje o utiscima (Google Display Network Impression Reporting)
 • Google Analytics demografsko i interesno izveštavanje (Google Analytics Demographics and Interest Reporting)
 • Integrisane usluge koje zahtevaju da Google Analytics prikuplja podatke za potrebe oglašavanja uključujući prikupljanje podataka putem kolačića i identifikatora za oglašavanje

Zbog toga, mi koristimo kolačiće prve strane (npr.  Google Analytics kolačiće) i Google kolačiće i identifikatore za oglašavanje zajedno kako bismo optimizirali naš vebsajt.

Možete da sprečite učešće u ovom postupku praćenja na različite načine: a) odgovarajućim podešavanjem softvera vašeg pretraživača; b) putem podešavanja vaših Google oglasa na  https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en; c) odgovarajućim podešavanjem vaših preferencija za kolačiće klinknite ovde. Molimo imajte u vidu da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove ponude u potpunosti.

Korišćeni kolačići: Tip C. Za dodatne informacije, pogledajte  odeljak o kolačićima.

Rok važenja kolačića: do 12 meseci (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni unutar ovog vebsajta).

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

 

2.6.3 Campaign Manager (bivši Doubleclick) 

Ovaj vebsajt takođe koristi on-line marketinški alat Campaign Manager od Google-a. Campaign Manager koristi kolačiće kako bi prikazao reklame relevatne za korisnike, unapredio izveštaje o sprovođenju kampanje ili sprečio da korisnik vidi iste reklame više nego jednom. Google koristi ID kolačića da prati koje reklame su prikazane u kom pretraživaču i da spreči da budu prikazane više nego jednom. Dodatno, Campaign Manager može da koristi ID kolačića kako bi prikupio konverzije koje se odnose na zahteve za reklamama. To je slučaj, na primer, kada korisnik vidi Campaign Manager reklamu i kasnije poseti vebsajt oglašivača sa istim pretraživačem i kupi nešto tamo. Prema Google-u, Campaign Manager kolačići ne sadrže bilo koje lične podatke.

Vaš pretraživač automatski stvara direktnu vezu sa Google serverom nakon posete našem vebsajtu. Mi nemamo uticaj na obim i dalju upotrebu podataka koje Google prikupi korišćenjem ovog alata i zbog toga vas obaveštavamo prema našem saznanju: Integrisanjem Campaign Manager-a, Google dobija informacije da ste se pozvali na internet stranicu koja odgovara našoj ili ste kliknuli na našu reklamu. Ukoliko ste registrovani za Google uslugu, Google može da poveže vašu posetu sa vašim nalogom. Čak i ukoliko niste registrovani od strane Google-a ili se niste ulogovali, moguće je da provajderi mogu da dobiju i sačuvaju vašu IP adresu.

Dodatno, Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) kolačići omogućavaju nam da razumemo da li ste završili određene aktivnosti na našem vebsajtu (vebsajtovima) nakon što ste pogledali jednu od naših prezentacija/video reklama na Google-u ili na drugim platformama putem Campaign Managera ili tako što se kliknuli na jednu od njih (praćenje konverzije). Campaign Manager koristi ovaj kolačić kako bi razumeo sadržaj sa kojim se bili u interakciji na našem vebsajtu (vebsajtovima) kako bi mogao da vam kasnije pošalje targetirano oglašavanje.

Možete da sprečite vaše učešće u ovom postupku praćenja na različite načine: a) odgovarajućim podešavanjem softvera vašeg pretraživača, a naročito potiskivanjem kolačića treće strane, nećete primati bilo koje reklame od trećih lica-provajdera; b) deaktiviranjem kolačića za praćenje konverzije, podešavanjem vašeg pretraživača tako da su kolačići blokirani domenom www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads, pri čemu će se ovo podešavanje obrisati kada vi obrišete vaše kolačiće; c) dekativiranjem na interesovanjima zasnovanih reklama provajdera koji su deo kampanje samoregulacije "About Ads" putem linka  http://www.aboutads.info/choices, pri čemu se ovo podešavanje briše kada obrišete vaše kolačiće; d) trajnim deaktiviranje Firefox-a, Internet Explorer-a or Google Chrome-a u vašim pretraživačima putem linka http://www.google.com/settings/ads/plugin ili e) odgovarajućim podešavanjem vaših preferencija u pogleda kolačića (kliknite ovde). Molimo da imate u vidu da onda možda nećete moći da koristite sve funkcionalnosti ove ponude u potpunosti.

Dodatno, možete da sprečite da Google prikuplja podatke generisane putem kolačića, koji se odnose na vaše korišćenje naših vebsajtova, i obradu tih podataka od strane Google-a, tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak (plugin) pretraživača koji je dostupan pod  “Display settings”, “Extension for Campaign Manager deactivation” na https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en.

Dodatne informacije o Campaign Manager-u od Google-a su dostupne na https://www.google.com/doubleclick, kao i generalno o obradi podataka od strane Google-a: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy; alternativno, više informacija ćete pronaći na vebsajtu Inicijative za mrežno oglašavanje (Network Advertising Initiative (NAI)) na http://www.networkadvertising.org. Transferi u treće zemlje su mogući. Kao odgovarajuća mera bezbednosti, primenjuju se standardne ugovorne klauzule u skladu sa članom 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno članom 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Korišćeni kolačići: Tip C. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak o kolačićima.

Pravni osnov: 

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

 

2.6.4 Adform

Informacije/svrha:

Ovaj vebsajt koristi on-line marketinški alat  Adform od Adform A/S Danska. Adform koristi kolačiće kako bi prikazao reklame relevantne za korisnike, poboljšao izveštaje o sprovođenju kampanje ili sprečio korisnika da gleda istu reklamu više od jednog puta. Adform koristi ID kolačića da prati koje reklame su prikazane u kom pretraživaču i da spreči da budu prikazane više nego jednom. Dodatno, Adform može da koristi ID-jeve kolačića da bi prikupio konverzije koje se odnose na zahteve za reklamama. To je slučaj, na primer, kada korisnik vidi Adform reklamu i kasnije poseti vebsajt oglašivača sa istim pretraživačem i tamo nešto kupi. Adform kolačići ne sadrže nikakve lične podatke kao što su e-mail adresa, ime ili adrese.

Vaš pretraživač se automatski povezuje direktno sa Adform serverom kada posetite naš vebsajt. Integrisanjem Adform-a, Adform prima informacije da ste nazvali odgovarajući deo našeg prisustva na Internetu ili kliknuli na jednu od naših reklama.

Dodatno, Adform kolačići omogućavaju nam da razumemo da li se ste završili sa određenim aktivnostima na našem vebsajtu (vebsajtovima) nakon što pogledate jednu od naših prezentaciju/video reklama na Adform-u ili na drugim platformama preko Adform-a ili tako što ste kliknuli na jednu od njih  (praćenje konverzije). Adform koristi ovaj kolačić kako bi razumeo sadržaj sa kojim ste imali interakciju na našem vebsajtu (vebsajtovima) kako bi mogao da vam kasnije šalje targetirano oglašavanje. 
Korišćeni kolačići: Tip C. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak o kolačićima.

Primaoci:

Dodatne informacije možete da pronađete na Adform na https://site.adform.com/, a u vezi sa zaštitom podataka na Adform A/S Danska: https://site.adform.com/privacy-center/overview

Brisanje/opoziv:

Možete da sprečite vaše učešće u ovom postupku praćenja na različite načine: a) odgovarajućim podešavanjem softvera vašeg pretraživača, naročito potiskivanjem kolačića treće strane, tako da ne primate bilo koje reklame od strane provajdera-trećih lica; b) deaktiviranjem kolačića sa Adform-a putem vašeg pretraživača na https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ c) odgovarajućim podešavanjem vaših preferencija u pogleda kolačića (kliknite ovde). 
Rok trajanja kolačića: do 180 dana od dana poslednje interakcije  (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni unutar ovog vebsajta)
Maksimalni period čuvanja podataka: do 13 meseci.

Pravni osnov: 

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

 

2.6.5 (Vebsajt) Facebook Custom Audiences / Konverzija (“Facebook Pixel”)

Informacije/svrha:

Ovaj vebsajt koristi tzv. "Facebook Pixel" društvene mreže "Facebook" u sledeće svrhe:

 • Prilagođena publika (Custom Audiences) na Facebook-u (vebsajt)
  Koristimo Facebook pixel za potrebe remarketinga kako bismo mogli da vas kontaktiramo ponovo u roku od 180 dana. To nam omogućava da prikazujemo reklame koje su zasnovane na interesovanjima  ("Facebook Ads") korisnicima vebsajta kada posete društvenu mrežu "Facebook" ili druge vebsajtove koji takođe koriste ovaj alat. Na ovaj način, nastojimo da prikazujemo oglase koji vas zanimaju kako bismo naš vebsajt ili ponude učinili zanimljivijim za vas.
 • Facebook konverzija
  Takođe koristimoFacebook Pixel kako bismo obezbedili da se naši Facebook oglasi poklapaju sa potencijalnim interesovanjima korisnika i da ne budu iritantni. Uz pomoć Facebook Pixel-a, možemo da pratimo efektivnost Facebook oglasa za potrebe statistike i ispitivanja tržišta, tako što ćemo videti da li su korisnici presumeravani na naš vebsajt nakon klika na Facebook oglas (tzv. "konverzija").

Zahvaljujući marketinškim alatima koji se koriste, vaš pretraživač se automastki povezuje direktno sa Facebook serverom čim se saglasite sa korišćenjem kolačića za koje je potrebna vaša saglasnosti. Putem integracije Facebook pixel-a, Facebook prima informacije kada zatražite naš vebsajt ili kliknete na našu reklamu. Ukoliko ste registrovani za Facebook uslugu, Facebook može da posetu prenese na vaš nalog.

Obrada ovih podataka od strane Facebook-a odvija se prema Facebook-ovoj politici zaštite podataka (data policy). Posebne informacije i detalji o Facebook pixel-u i  o njegovoj funkcionalnosti, mogu da se pronađu i u Facebook-ovom centru za pomoć (help area).
Korišćeni kolačići: Tip C. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak o kolačićima.

Primaoci:

Zajednički rukovaoci:

Mi smo odgovorni zajedno sa Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska (Facebook) za prikupljanje i transfer podataka u ovom postupku. To se odnosi na sledeće svrhe:

 • Kreiranje individualizovanih ili odgovarajućih oglasa, kao i njihova optimizacija
 • Dostavljanje komercijalnih poruka i poruka u vezi sa transakcijama (npr. putem Messenger-a)

To dalje znači da sledeći postupci nisu obuhvaćeni odnosom zajedničkih rukovalaca:

 • Postupak koji se odvija nakon prikupljanja i prenosa podataka, isključiva je odgovornost Facebook-a.
 • Priprema izveštaja i analiza u agregatnom i anonimiziranom obliku, sprovodi se od strane Obrađivača i zbog toga predstavlja našu odgovornost.

Zaključili smo ugovor o zajedničkoj obradi sa Facebook-om, kojem se može pristupiti ovde: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ovaj ugovor reguliše odgovornosti za ispunjavanje obaveza prema GDPR-u kada su u pitanju zajednički rukovaoci.

Kontakt podaci Rukovaoca i Facebook-ovog lica za zaštitu podataka o ličnosti mogu se pronaći ovde: https://www.facebook.com/about/privacy.

Mi smo se sporazumeli sa Facebook-om da Facebook može da bude naveden kao kontakt za ostavrivanje prava lica na koja se podaci odnose (pogledajte Odeljak 1.3). Ne dovodeći to u pitanje, nadležnost nad pravima lica na koja se lični podaci odnosi, nije ograničena.

Dodatne informacije o tome kako Facebook obrađuje lične podatke, uključujući i pravni osnov te obrade i dodatne informacije o pravima lica na koja se podaci odnosi, mogu se pronaći ovde: https://www.facebook.com/about/privacy. Mi prenosimo podatke u okviru zajedničke obrade na osnovu legitimnih interesa prema odredbama člana 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima, odnosno odredbama člana 6. stav 1. tačka f GDPR-a.

Informacije o uslovima bezbednosti podataka mogu se pronaći ovde https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms, a o obrade na osnovu standardnih ugovornih klauzula ovde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Drugi Primaoci:

Mi prenosimo prikupljene podatke relevantnim odeljenjima interno radi obrade, kao i drugim povezanim društvima u okviru Beiersdorf Grupe ili eksternim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. pružaoci usluga platforme, hostinga, podrške i analize) u skladu sa potrebnim svrhama (prikaz i analiza oglasa). Provajderi platforme/hostinga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Kao odgovarajuću meru zaštite, zaključili smo standardne ugovorne klauzule sa tim provajderima u skladu sa odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Brisanje/povlačenje:

Funkcija “Facebook Custom Audiences” može da se deaktivira u podešavanjima kolačića, a za ulogovane korisnike na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#
Rok trajanja kolačića: do 180 dana nakon poslednje interakcije  (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni unutar ovog vebsajta)

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost) 

2.6.6 Commerce Connector

Informacije/svrha:

Na našem vebsajtu nalazi se lista različitih on-line prodavaca kod kojih možete da kupite naše proizvode. Ukoliko kliknete na link nekog od tih prodavaca, bićete preusmereni na vebsajt sa detaljima o proizvodima, a koji je vebsajt tog izabranog prodavca, a naš partner - Commerce Connector GmbH - sačuvaće kolačić na vašem uređaju u toku perioda od 7 dana. Ukoliko obavite kupovinu kod izabranog ponuđača tokom navedenog perioda, Commerce Connector dobija opšte informacije o vašoj kupovini nakon što ste kupovinu završili i stigli na stranicu sa potvrdom narudžbine.

Iz tog razloga, Commerce Connector dobija jedinstveni broj kolačića koji se koristi za kreiranje anonimne statistike prodaje naših proizvoda kupljenih putem linka. Commerce Connector nam daje ovu anonimnu statistiku.

Korišćeni kolačići: Tip c. Više informacija možete pronaći u odeljku "Kolačići".

Primaoci:

Podaci će se obrađivati od strane našeg partnera Commerce Connector GmbH, Deckerstr. 41, 70372 Štutgart. Molimo da pogledate Politiku privatnosti Commerce Connector-a za više informacija o ovom alatu i kako da ga isključite.

Brisanje/Povlačenje:

Rok trajanja kolačića: 7 dana (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni unutar ovog vebsajta) https://www.commerce-connector.com/website/de/policy-de/policy_cco/#optout

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

2.6.7 Gde da kupujete (Swaven)

Informacije/svrha:

Putem našeg vebsajta omogućavamo vam da kupujete naše proizvode na vebsajtovima on-line prodavaca  (npr. sa simbolom kolica za kupovinu). Sa ovom funkcijom, dobijamo samo informacije o izvršenju i analizi kako bismo posmatrali efikasnost ovog alata (putem kolačića) što je takođe naš legitimni interes. Ne sprovodimo praćenje na drugim vebsajtovima, tako da ne dobijamo informacije ukoliko ste nešto kupili u izabranoj radnji.

Radi boljeg korisničkog iskustva i kako bismo vam prikazali lokalne prodavnice, koristimo geografsku lokaciju posetioca kako bismo personalizovali uslugu. Upotrebljavamo geolokaciju na nivou grada delimičnim analiziranjem IP adrese. Preciznija geolokacija može da se koristi ako korisnik potvrdi tu funkciju. Geolokacija se koristi samo za vreme sesije.

Korišćeni kolačići: Tip b. Više informacija možete pronaći u odeljku “Kolačići”.

Primaoci: 

Ovi podaci će biti obrađivani od strane našeg partnera Swaven SAS, Pariz, Francuska. Dodatne informacije mogu se pronaći ovde: https://www.swaven.com/cookie-policy/

Brisanje:

Rok trajanja kolačića: do 12 meseci (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni od strane ovog vebsajta)

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)

2.6.8 Platforma za upravljanje podacima (Salesforce Audience Studio/Krux)

Informacije/svrha:

Ovaj vebsajt koristi alat za centralizaciju posetilaca vebsajta na jednoj platformi kako bi segmentirao korisnike za kampanje i kako bi primao informacije o sprovođenju kampanje. Diferencijacija posetilaca je zasnovana na jedinstvenom ID-ju (kolačići ili lokalno čuvanje). Ovaj alat takođe omogućava objavljivanje podataka o pojedinačnim proizvodima/marketinških informacija na vebsajtovima trećih lica na osnovu posete našem vebsajtu. Ti podaci mogu da uključe informacije o tome kako je korisnik došao na konkretan vebsajt i kako korisnici imaju interakciju sa njim. Pretraživači automatski takođe šalju određene standardne informacije svakom vebsajtu koga korisnik poseti, kao što su IP adresa, tip pretraživača i jezik podešavanja, vremena pristupa i referentne adrese vebsajta. Dodatno, alat omogućava i povezivanje podataka o posetiocima vebsajta  (uključujući i na više uređaja) sa našim registrovanim korisnicima onda kada naši registrovani korisnici budu ulogovani i kada je korisnik na to pristao.

Dodatne informacije možete pronaći ovde: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/

Korišćeni kolačići: Tip C. Za više informacija, pogledajte odeljak o kolačićima.

Primaoci: 

Mi takođe prenosimo prikupljene podatke relevantnim odeljenjima interno radi obrade, kao i drugim povezanim društvima u okviru Beiersdorf Grupe ili eksternim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. pružaocima usluga podrške i analize, platforme, hostinga) u skladu sa potrebnim svrhama (sprovođenje kampanje, prezentovanje, segmentiranje, povezivanje i analiza korisničkih podataka). Glavni pružalac usluga je  salesforce.com Germany GmbH, Nemačka. Provajderi platforme/hostinga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Kao odgovarajuću meru zaštite, zaključili smo standardne ugovorne klauzule sa ovim provajderima prema odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Brisanje/povlačenje:

Lični podaci koje ovaj alat prikuplja brišu se u okviru 6 meseci nakon aktivacije. Saglasnost može da se povuče sa efektom za ubuduće u okviru podešavanja za kolačiće (kliknite ovde). U slučaju registrovanih korisnika i sa odgovarajućom saglasnošću, podaci mogu da budu povezani sa njihovim potrošačkim profilom. Tada se takođe primenjuju pravila o brisanju za potrošačke profile (npr. program lojalnosti).

Rok trajanja kolačića: do 6 meseci (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni od strane ovog vebsajta)

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

2.7 Google Tag Manager

Informacije/svrha:

Ovaj vebsajt koristi Google Tag Manager. Ova usluga omogućava da se upravlja oznakama vebsajta (website tags) putem interfejsa. Google Tag Manager implementira samo oznake. To znači da se ne koriste nikakvi kolačići i da se ne čuvaju lični podaci. Google Tag Manager pokreće druge oznake koje pak po potrebi prikupljaju podatke. Međutim Google Tag Manager ne pristupa tim podacima. Ukoliko je deaktiviranje izvršeno na nivou domena ili kolačića, ono ostaje validno za sve oznake praćenja ukoliko je implementirano pomoću Google Tag Manager-a.

Primaoci:

Informacije o trećem licu: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dablin 4, Irska. Transfer u treće zemlje je moguć. Kao odgovarajuću meru zaštite, zaključili smo standardne ugovorne klauzule prema odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)

2.8 Pop-up za kampanje/newsletter/programe lojalnosti (optinmonster)

Svrha / Informacije:

Ovaj vebsajt koristi pop up opcije kako bi vam ponudio lak i brz način da učestvujete u kampanjama ili programima lojalnosti ili da se pretplatite na newsletter-e. Svrha svake kampanje/newsletter-a/programa lojalnosti je opisana u jednom od odeljaka ispod i ne zavisi od omogućavanja ove pop-up funkcionalnosti.
Ponekad koristimo funkcije da bismo obezbedili da te pop-ove vidite samo pod određenim uslovima, na primer da ih vidite samo kada prvi put posetite naš vebsajt ili kako često će se pop up pojavljivati.

Korišćeni kolačići: Tip b. Više informacije možete pronaći u odeljku "Kolačići".

Primaoci:

Prikupljene kolačiće prenosimo relevantnim odeljenjima interno radi obrade, kao i drugim povezanim društvima u okviru Beiersdorf Grupe ili spoljnim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. pružaoci usluga hostinga, podrške, analitičkih usluga) u skladu sa potrebnim svrhama (sprovođenje željene kampanje /newsletter/program). Provajderi platforme/hosting-a imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Kao odgovarajuću meru zaštite, zaključili smo standardne ugovorne klauzule sa ovim provajderima shodno odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Brisanje / Prigovor:

Brisanje unetih podataka zavisi od kampanje/newsletter-a/programa lojalnosti, kao što je opisano ispod. 

Rok trajanja kolačića: do 12 meseci, generalno  30 dana (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni od strane ovog vebsajta)

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)

2.9 Chatbot (loyjoy)

Informacije/svrha:

Ovaj vebsajt ima opciju uspostavljanja personalizovanog dijaloga sa vama. Sa našim chatbot-om možete da učestvujete u anketama ili nagradnim igramai da naručite newsletter ili da postanete deo programa lojalnosti. Zbog toga prikupljamo različite podatke o komunikaciji/interakciji koje ste nam vi dali. To nam takođe omogućava da analiziramo podatke i da ih procenjujemo u statističke svrhe.

Korišćeni kolačići: Tip b. Više informacija možete da pronađete u odeljku "Kolačići".

Primaoci:

Prenosimo prikupljene podatke relevantnim odeljenjima interno, kao i drugim povezanim društvima u okviru Beiersdorf Grupe ili eksternim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. pružaoci usluga hostinga, obrade) u skladu sa potrebnim svrhama (realizacija chatbot-a i usluga po zahtevu (npr. newsletter), itd.). Glavni pružalac usluga je Loyjoy GmbH, Muenster, Nemačka. Pružaoci usluga platforme/hosting-a imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Kao odgovarajuću meru zaštite, zaključili smo standardne ugovorne klauzule sa ovim provajderima prema odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Brisanje/prigovor:

Chat dijalog u okviru ovog chatbot-a biće automatski obrisan nakon 48 sati. Korisnik ima mogućnost da obriše podatke ranije u okviru chatbot menija i da koristi prava u vezi sa privatnošću. U zavisnosti od izabranih svrha (nagradna igra, ankete, newsletter itd.) primenjuju se rokovi čuvanja podataka koji se spominju u navedenom kontekstu (pogledajte ispod).

Rok trajanja kolačića: do 24 meseca (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni od strane ovog vebsajta)

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)

2.10 Captchas

Ovaj vebsajt u određenim slučajevima koristi  Google reCAPTCHA v2 kako bi se izbeglo korišćenje polja za tekst od strane automatskih programa/botova. To pomaže kao podrška bezbednosti našeg vebsajtai kako bi se izbegao SPAM za korisnike. To je takođe naš legitimni interes i ispunjava našu pravnu obavezu.

Prikupljeni podaci su informacije o hardveru i softveru, kao što su informacije o uređaju i aplikaciji i rezultati provere integriteta. Ovi podaci biće poslati kompaniji Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dablin 4, Irska. Ovi podaci neće biti korišćeni od strane Google-a za personalizovane oglase.

Dodatne informacije možete da pronađete u njihovoj politici privatnosti: https://policies.google.com/privacy. Dodatnu dokumentaciju možete da pronađete ovde: https://developers.google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/admin/create Transferi u treće zemlje su mogući. Kao odgovarajuća mera zaštite, primenjuju se standardne ugovorne klauzule prema odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 3. Zakona o ličnim podacima (kada je obrada neophodna za ispunjenje pravne obaveze)
Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (kada se obrada vrši prema gore-opisanom legitimnom interesu)


DODATNO USLUGE

Dodatno ponuđene usluge(u mreži i van mreže)

Pored čisto informativnog korišćenja našeg vebsajta, nudimo različite druge usluge za koje obrađujemo vaše lične podatke.

Ukoliko koristimo pružaoce usluga po ugovoru za individualne funkcionalnosti naše ponude ili bismo želeli da koristimo vaše podatke u svrhe oglašavanja, detaljno ćemo vas obavestiti o konkretnim svrhama ispod.

Spoljni pružaoci usluga su pažljivo izabrani i angažovani od nas, obavezani su našim instrukcijama i redovno se proveravaju.

Takođe možemo da otkrijemo vaše lične podatke trećim licima kada nudimo promocije, nagradne igre, ugovore ili slične usluge u saradnji sa našim partnerima. Više informacija možete da dobijete u trenutku kada nam date podatke ili u opisu usluga ispod.

Za razliku od 1.2, u nekim slučajevima je kompanija Beiersdorf rukovalac podataka za ponuđene usluge koje su ispod navedene, a što je već navedeno kao deo komunikacije. Ukoliko se, dakle, referiše na odeljke ove politike privatnosti, npr. putem linka, a rukovalac je već određen, npr. u fusnoti/potpisu e-maila ili kartici kampanje, to lice je rukovalac u skladu sa odredbama člana 4. stav 1. tačka 8. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 4. stav 1. tačka 7. GDPR-a. 

Ukoliko se pružaoci usluga nalaze u zemlji koja je van Evropske ekonomske zone (EEZ), može doći do međunarodnih transfera podataka. Obavestićemo vas o posledicama takvog dešavanja u opisu usluga koji sledi ispod.3.1 Kontaktiranje/Komunikacija/Saradnja

Svrha / Informacije:

Kada komunicirate i/ili sarađujete sa nama, npr. putem e-maila ili putem formulara za kontakt na našem vebsajtu, platforme za razmenu podataka, i to kao npr. potrošač, osoba za testiranje, poslovni partner ili kupac, podaci koje nam date (vaša e-mail adresa, ukoliko je primenljivo vaše ime i broj telefona, ili lični podaci dobijeni tokom konverzacije) biće sačuvani i obrađivani s naše strane kako bismo npr. odgovorili na vaša pitanja, zahteve ili za potrebe korespondencije u vezi sa poslom.

Kada nas nazovete telefonom kao kupac, možda ćemo vas pitati da li telefonski poziv može da bude snimljen u svrhe obezbeđenja kvaliteta i obuke. Ako pristanete na snimanje, obrađivaćemo sve informacije koje sa nama podelite tokom poziva (sadržaj komunikacije, potencijalno i osetljive (zdravstvene) podatke, kao i vaš broj telefona i druge lične podatke).

Kada obrađujemo podatke koji nastanu tokom komunikacije, imamo legitimni interes da obrađujemo te podatke u skladu sa pravnim zahtevima, radi interne verifikacije ili u skladu sa konkretnim zahtevom za komunikaciju.

Primaoci:

U cilju borbe protiv terorizma, obavezani smo zakonom da vršimo poređenje sa listama sankcijama. U tom smislu, mi takođe obrađujemo vaše podatke kako bismo ispunili pravne zahteve u pogleda poređenja sa ovim listama. Takođe, obrađujemo vaše podatke u okviru Beiersdorf Grupe radi sprečavanja i istrage krivičnih dela i drugih kaznenih dela, radi procene i kontrole rizika, radi interne komunikacije i u odgovarajuće administrativne svrhe. Ako ste poslovni partner i ukoliko je/u meri u kojoj je to moguće/dozvoljeno prema primenljivom pravu, redovno proveravamo vašu kreditnu sposobnost u određenim slučajevima (npr. kada zaključujemo ugovore). Naš legitimni interes je minimizacija finansijskog rizika.

Ukoliko ste poslovni partner ili klijent, može biti neophodno da vaše lične podatke prenesemo potencijalnim kupcima kao deo kompanijske transakcije. Tokom postupka ispitivanja (due diligence), obično se obrađuju anonimizirani podaci. Međutim, u određenim slučajevima može da bude neophodno da obrađujemo lične podatke. Naš legitimni interes u tome je izvršenje kompanijske transakcije.

Prenosimo prikupljene podatke relevantnim odeljenjima interno radi obrade, kao i drugim povezanim društvima u okviru  Beiersdorf Grupe ili eksternim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. pružaoci usluga hostinga, kol centra) u skladu sa potrebnim svrhama (npr. radi uspostavljanja kontakta, za korespondenciju u vezi sa poslom i radi brige o  kupcima). Provajderi platforme/hostinga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje koje su van Evropske ekonomske zone). Kao odgovarajuću meru zaštite, zaključili smo standardne ugovorne klauzule sa ovim provajderima prema odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Brisanje /Prigovor:

Brišemo podatke koji se pojavljuju u ovom kontekstu kada čuvanje više nije neophodno osim ukoliko postoje zakonske obaveze čuvanja podataka ili se moraju ispoštovati rokovi čuvanja.

U slučaju potrošačkih zahteva putem našeg internog alata menadžmenta potrošača, lični podaci će obično biti obrisani nakon jedne godine. Kao izuzetak, podaci -će biti čuvani duže ukoliko su ti podaci neophodni za utvrđivanje, izvršenje ili odbranu pravnih zahteva.

Snimci poziva se čuvaju najviše 90 dana.

Možete da podnesete prigovor protiv takvih postupaka u skladu sa zahtevima prema 4.

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima u vezi sa članom 17. stav 2. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost: snimanje telefonskog poziva)

Član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima (izvršenje ugovora/situacija slična ugovoru) 

Član 12. stav 1. tačka 3. Zakona o ličnim podacima (kada je obrada neophodna za ispunjenje pravne obaveze)

Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja gore-opisanog legitimnog interesa)

 

3.2 Newsletter

Svrha / informacije:

Bilten (Newsletter) sadrži novosti, ponude i druge informacije o izabranim Beiersdorf brendovima. Time što ste se pretplatili na newsletter, primaćete, u skladu sa saglasnošću koju ste dali u svakom konkretnom slučaju, personalizovane informacije o proizvodima, uslugama ili predloge za učešće u promocijama, kao što su konkursi ili testiranja proizvoda e-mailom.

Time što se registrujete za newsletter, primaćete newsletter skrojen prema vašim potrebama (ukoliko je newsletter "personalizovan", "individualizovan" ili "prilagođen"). Procenjujemo vaše ponašanje u vezi sa kupovinom i klikovima na našim vebsajtovima ili u okviru newsletter-a kako bismo kompilirali informacije koje su za vas relevantne. 
Takođe koristimo mere remarketinga kako bismo vam pokazali relevantno on-line oglašavanje.

Primaoci:

Podaci će biti forvardovani na našu platformu za menadžment kupaca,  a kojoj pružaoci usluga mogu takođe da pristupe kako bi podržali i implementirali newsletter. Provajderi platforme/hosting-a imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja  (zemlje van Evropske ekonomske zone). Kao odgovarajuću meru zaštite, zaključili smo standardne ugovorne klauzule sa ovim provajderima prema odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Brisanje / Povlačenje:

Ovi prikupljeni podaci biće automatski obrisani posle 24 meseca najkasnije ukoliko se više ne odgovara na newsletter, npr. nije otvoren (neaktivnost). Ukoliko više ne želite da primate newsletter, možete da otkažete pretplatu u bilo kom trenutku. Klinknite na link koji se nalazi u svakom newsletter-u, tada ćete biti vođeni kroz postupak otkazivanja pretplate, ili nam pošaljite vaše povlačenje e-mailom.

Ukoliko vaš profil nije potvrđen tokom postupka tzv. dvostrukog uključivanja(double opt-in), vaš profil će biti obrisan nakon najviše 6 meseci.

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

 

3.3 Kampanje (npr. nagradne igre, testiranja proizvoda)

Svrha / Informacije:

Kada učestvujete u nagradnim igrama ili sličnim kampanjama, koristimo lične podatke koje nam data kako bismo sproveli kampanju. Dodatne informacije o ovim svrhama mogu da se pronađu u uslovima i pravilima konkretne kampanje.

Vaši lični podaci su nam neophodni za izvršenje ugovora. Niste obavezni da nam date vaše lične podatke.Ukoliko ne dobijemo vaše podatke, ne možete da učestvujete u kampanji.

Dodatne informacije mogu da se pronađu u uslovima i pravilima konkretne kampanje.

Primaoci:

Prenosimo prikupljene podatke relevantnim odeljenjima interno radi obrade, kao i drugim povezanim društvima u okviru Beiersdorf Grupe ili eksternim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima  (npr. pružaoci usluga hostinga, dostave, obrade) u skladu sa potrebnim svrhama (sprovođenje kampanje). Provajderi platforme/hosting-a imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Kao odgovarajuću meru zaštite, zaključili smo standardne ugovorne klauzule sa provajderima u skladu sa odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Brisanje:

Vaši podaci biće obrisani nakon završne obrade kampanje (pogledajte uslove i Pravila učešća), osim ukoliko je to protivno zakonskim obavezama zadržavanja ili rokovima zastarelosti.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima (izvršenje ugovora/situacija slična ugovoru)

 

3.4 Profil prijave (Login Profile)

Svrha / Informacije:

Registracijom stičete mogućnost da pišete mišljenja [Link na ocene i preglede], da kreirate listu favorita, da dobijete  newsletter [i mi ćemo vam ubuduće dostavljati samo personalizovan sadržaj na osnovu vašeg ponašanja; saglasni ste da će se vaši podaci čuvati i da će se koristiti za ispitivanje tržišta i za potrebe oglašavanja. Tada možemo da vam pošaljemo individualizovane reklame za naše proizvode ili usluge]. 

Primaoci:

Prenosimo prikupljene podatke relevantnim odeljenjima interno radi obrade, kao i drugim povezanim društvima u sastavu  Beiersdorf Grupe ili eksternim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. hosting, baza potrošača, marketinška agencija, analiza dobavljača) u skladu sa potrebnim svrhama (sprovođenje oglašavanja, itd.). Provajderi platforme/hosting-a će imati pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Kao odgovarajuću meru zaštite, zaključili smo standardne ugovorne klauzule sa ovim provajederima prema odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Brisanje / Povlačenje:

Vaši podaci će biti obrisani čim obrišete vaš nalog osim ukoliko to nije u skladu sa pravnim obavezama zadržavanja ili rokovima zastarelosti. Kako biste obrisali vaše podatke, molimo da se ulogujete na vaš nalog potrošača i da iskoristite funkciju brisanja, ili nam e-mailom pošaljite vaše povlačenje u pogledu obrade podataka. Vaše lične podatke obrisaćemo najkasnije automatski nakon 24 meseca neaktivnosti.

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

 

3.5 Slanje poštom

Svrha / Informacije:

Kao izabrani kupac, poslovni partner, osoba za testiranje i/ili potrošač, primaćete informacije o pojedinim proizvodima, ponude, novosti i uzorke proizvoda od nas poštom (pismo).

Ovo je poseban oblik direktnog marketinga, koji je takođe u našem legitimnom interesu i koji pojačava lojalnost tako što gore-navedenim licima daje ekskluzivne informacije.

Primaoci:

Prenosimo prikupljene podatke relevantnim odeljenjima interno radi obrade, kao i drugim povezanim društvima u okviru Beiersdorf Grupe ili eksternim pružaocima usluga, ugovaračima (npr. pružaoci usluga menadžmenta kupaca/potrošača, marketinška agencija, pružalac poštanskih usluga) u skladu sa potrebnim svrhama (slanje poštom). Provajderi platforme/hosting-a imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Kao odgovarajuću meru zaštite, zaključili smo sa ovim provajderima standardne ugovorne klauzule prema odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija na ovu temu, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja, uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Brisanje / Prigovor:

Vaši podaci biće obrisani čim otkažete pretplatu osim ukoliko je to protivno zakonskim obavezama čuvanja podataka ili rokovima zastarelosti. Možete da otkažete pretplatu ili da prigovorite daljem slanju pošte kako je navadeno u pismu ili u odeljku o prigovoru ispod [link na 4. prigovor]. Mi ćemo obrisati vaše lične podatke automatski najkasnije nakon 24 meseca neaktivnosti (npr. kada ne koristite poslate kupone).

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)

 

3.6 Ocene i recenzije

Svrha / Informacije:

Korisnici imaju mogućnost da pošalju ocene i recenzije proizvoda, procesa ili druge procene u okviru ponuda na vebsajtu u skladu sa uslovima upotrebe.  Dakle, prikupljaćemo podatke koje nam navedete prilikom slanja sadržaja u okviru ocene i recenzije.

Ukoliko ovaj vebsajt zahteva posebnu saglasnost za osetljive podatke, obrađivaćemo i osetljive podatke (npr. putem slika ili opisa sadržaja) o vašem zdravlju ili podatke koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, posebno u okviru recenzija za proizvode namenjene za kožu.

U našem je legitimnom interesu da korisnici mogu da slobodno daju svoje mišljenje o proizvodima i da te recenzije mogu da se pojave na vebsajtovima trećih lica u pseudoanonimizovanom obliku.

Podatke koje nam navedete upotrebljavamo za objavljivanje i održavanje vaše recenzije i ocene na našem vebsajtu u skladu sa našim uslovima upotrebe. Vaša ocena biće objavljena sa vašim korisničkim imenom.  Vaše prezime biće skraćeno. Ocene mogu da budu pregledane pre objavljivanja. Zadržavamo pravo da obrišemo komentare ukoliko nam treća lica prigovore da su protivzakoniti. Više informacija možete pronaći u našim uslovima upotrebe.

Navedene podatke, u skladu sa našim legitimnim interesom, upotrebljavamo i kako bismo obezbedili da vaša recenzija nije zasnovana na prevarnom ponašanju, automatskim programima i botovima.

Korišćeni kolačići: Tip a. Više informacija možete da pronađete u odeljku "Kolačići".

Primaoci:

Prenosimo prikupljene podatke relevantnim odeljenjima interno radi obrade, kao i drugim povezanim društvima u okviru Beiersdorf Grupe ili eksternim pružaocima usluga, ugovaračima (npr. pružaoci usluge hostinga, pružaoci usluge menadžmenta kupaca, vebsajtovi trećih lica, pružalac usluge sprečavanja prevara) u skladu sa potrebnim svrhama (radi objavljivanja na vebsajtu). Provajderi platforme/hostinga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Kao odgovarajuću meru zaštite, ugovorili smo standardne ugovorne klauzule sa ovim provajderima u skladu sa odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Brisanje / Prigovor: 

Pregledi korisnika biće obrisani ili anonimizovani nakon brisanja korisničkog naloga.

Pravni osnov: 

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima u vezi sa članom 17. stav 2. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)

 

3.7 Ankete

Svrha / Informacije:

Kada učestvujete u anketama ili sličnim kampanjama, obrađujemo lične podatke u svrhu koja je opisana u saglasnosti. Prikupljeni podaci obuhvataju pitanja u vezi sa nameravanom svrhom ankete ili slične kampanje, kao i dodatne sociološko-demografske informacije o vama. Možete da učestvujete bez vaše identifikacije osim ukoliko je to bilo deo saglasnosti.

Primaoci:

Prenosimo prikupljene podatke relevantnim odeljenjima interno radi obrade, kao i drugim povezanim društvima u okviru  Beiersdorf Grupe ili eksternim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. platforma, hosting, analitičari) u skladu sa potrebnim svrhama (da bismo sproveli ankete). Provajderi platforme/hostinga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Kao odgovarajuću meru zaštite, ugovorili smo standardne ugovorne klauzule sa ovim provajderima prema odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja, uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Brisanje:

Vaši podaci biće obrisani nakon finalne obrade ankete ili slične kampanje (pogledajte pravila i uslove učešća), osim ukoliko je to protivno zakonskim obavezama zadržavanja ili rokovima zastarelosti. Podaci se uobičajenom brišu nakon dve godine.

Pravni osnov: 

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)