NAŠA POSTIGNUĆA U DIZAJNIRANJU ODRŽIVE AMBALAŽE

JEDNA KOŽA. JEDNA PLANETA. JEDNA NEGA.

NAŠA POSTIGNUĆA U DIZAJNIRANJU ODRŽIVE AMBALAŽE

NIVEA teži ka postizaju cirkularnosti i odgovornoj upotrebi materijala za ambalažu u cilju sprečavanja zagađenja i smanjenja ugljeničnog otiska. Naš pristup je veoma jednostavan, ali istovremeno predstavlja i izazov: smanjujemo količinu plastike gde god je to moguće i recikliramo je koliko god možemo. Pored toga, koristimo i druge materijale gde je to izvodljivo i podstičemo naše potrošače da ponovo koriste ambalažu.

 

Saznajte o našim postignućima i ciljevima da kreiramo održivu ambalažu koristeći manju količinu plastike ili recikliranu plastiku, kao i materijale na bazi drveta iz kontrolisanih izvora i izvora koje je moguće pratiti.


Naše obaveze u vezi sa upotrebom plastike

Čovečanstvo se suočava sa globalnim problemom - a to je plastika. U kompaniji NIVEA postavili smo ambiciozne ciljeve kako bismo smanjili količinu čiste plastike iz fosilnih izvora i povećali udeo recikliranog materijala u našoj ambalaži. Pored toga, težimo ka tome da učinimo ambalažu pogodnom za recikliranje i ponovno korišćenje.

 

Saznajte šta smo do sada postigli, kao i šta želimo da postignemo kako bismo sprečili zagađenje plastikom u budućnosti.


Naša održiva papirna ambalaža

Jedan način da se smanji količina plastike u ambalaži je upotreba materijala na bazi drveta kao što su papir i karton. U skladu sa našom težnjom da se ophodimo prema prirodi sa poštovanjem, vodimo računa da se prirodni materijali koje koristimo dobijaju na održivi način kako bismo zaštitili šume od uništenja.

 

Saznajte više o našim obavezama u vezi sa održivom papirnom ambalažom.


JEDNA KOŽA. JEDNA PLANETA. JEDNA NEGA.

Želimo da budemo 100 posto transparentni i pružimo odgovore na sva vaša pitanja o održivosti NIVEA proizvoda. Ukoliko ne možete da pronađete informacije koje tražite na ovom sajtu ili tražite dodatna pojašnjenja, posetite vebsajt o održivosti matične kompanije Beiersdorf u čijem sastavu posluje NIVEA.