hands holding in a field of long grass

PROIZVODNJA ODRŽIVIH PROIZVODA ZA NEGU KOŽE

JEDNA KOŽA. JEDNA PLANETA. JEDNA NEGA.

PROIZVODNJA ODRŽIVIH PROIZVODA ZA NEGU KOŽE

Naša posvećenost očuvanju planete i naših zajednica takođe se ogleda i u proizvodnim procesima u našim fabrikama. Prilikom proizvodnje NIVEA proizvoda, težimo da smanjimo ugljenični otisak, uštedimo energiju, generišemo što manje otpada, kao i da na odgovoran način koristimo svežu vodu. 

U pogledu proizvodnje održivih proizvoda za negu kože, jedna od ključnih obaveza kompanije NIVEA je smanjenje ugljeničnog otiska. Udružen sa drugim gasovima staklene bašte u atmosferi, CO2 ima štetan uticaj na životnu sredinu. Što je veća količina ovih gasova to je jači efekat staklene bašte. Kako smo već suočeni sa dramatičnim porastom globalne temperature, NIVEA veoma ozbiljno pristupa merama za ublažavanje klimatskih promena. Naš pristup se odražava i u ambicioznim ciljevima koji su usklađeni sa naukom o klimi.

Kako NIVEA proizvodi održive proizvode za negu kože?

Energija i emisije gasova, voda i otpad su glavni faktori koje treba uzeti u obzir prilikom organizacije proizvodnje na najodrživiji mogući način. U skladu sa vizijom o proizvodnji koja ima nulti otisak, radimo naporno na tome da smanjimo četiri navedene dimenzije.

Od kraja 2019. godine, svi NIVEA proizvodni pogoni koriste električnu energiju iz 100% obnovljivih izvora. Na taj način, u značajnoj meri smo smanjili emisiju CO2. I dalje težimo ka tome da dodatno smanjimo emisiju ugljen-dioksida kako bismo postigli krajnji cilj da naše operacije budu klimatski neutralne do 2030. godine.

Kompanija NIVEA je takođe posvećena smanjenju otpada u cilju uštede resursa i očuvanju čiste životne sredine. Do 2025. godine nameravamo da smanjimo količinu otpada u proizvodnim pogonima za oko trećinu.

cream

Iako radimo na tome da smanjimo količinu otpada, ne možemo potpuno da ga eliminišemo. Zato smo se još ranije obavezali da ćemo poštovati inicijativu “nula otpada na deponije”. Deponije imaju štetni uticaj na okolinu i želimo da ih u potpunosti izbegnemo. Na globalnom nivou, 16 od 17 NIVEA proizvodnih pogona je već postiglo ovaj cilj.

Sveža voda je resurs od vitalnog značaja, ali je i veoma ograničen. Kada su u pitanju naši održivi proizvodi za negu kože, radimo na tome da smanjimo potrošnju vode u svim proizvodnim procesima. Posvećeni smo ispunjenju konkretnih i merivih ciljeva: do 2025. godine, planiramo da smanjimo potrošnju vode za 25% po proizvodu u odnosu na 2018. godinu. Kako bismo postigli taj cilj, recikliramo vodu i ponovo koristimo otpadnu vodu kada god je to moguće.

Dostupnost sveže vode zavisi od lokacije, zbog čega na godišnjem nivou sprovodimo analize rizika u svim našim fabrikama. U analizama se detaljno proučava regionalna dostupnost sveže vode, kvalitet vode, kao i potrebe za svežom vodom u zajednicama koje su u okolini naših proizvodnih lokacija. Svi navedeni faktori su veoma važni u proizvodnji održvih proizvoda za negu kože.

hand holding a leaf

JEDNA KOŽA. JEDNA PLANETA. JEDNA NEGA.

Želimo da budemo 100 posto transparentni i pružimo odgovore na sva vaša pitanja o održivosti NIVEA proizvoda. Ukoliko ne možete da pronađete informacije koje tražite na ovom sajtu ili tražite dodatna pojašnjenja, posetite vebsajt matične kompanije Beiersdorf posvećen održivosti NIVEA proizvoda.