Mineralna ulja u kozmetici

Šta su mineralna ulja? Gde se koriste? Kako deluju? Sve što treba da znate o korišćenju mineralnih ulja; koja različita dejstva i svojstva imaju i zašto možete koristiti NIVEA proizvode koji sadrže mineralna ulja bez ikakve bojazni.

Da li su proizvodi koji sadrže mineralna ulja bezbedni?

Mineralna ulja su veoma podnošljivi za kožu, imaju izrazita hidratantna i zaštitna svojstva i veoma efikasno čiste kožu.
Kreme

NIVEA brine o bezbednosti svojih potrošača

Sve sirovine koje se koriste u kozmetičkim proizvodima detaljno se testiraju i ispunjavaju najviše standarde u pogledu čistoće, kvaliteta i bezbednosti.
Ovi zahtevi se odnose i na kozmetičke sirovine na bazi mineralnog ulja.
Mi koristimo samo visokoprečišćena i kvalitetna mineralna ulja farmaceutskog kvaliteta.

Potrošači mogu da koriste NIVEA proizvode koji sadrže mineralna ulja, bez ikakve bojazni. Zašto se mineralno ulje koristi u kozmetičkim proizvodima?
Mineralna ulja koja se koriste u kozmetici imaju različita svojstva, na primer kao tečna ulja ili čvrst vosak. Zahvaljujući odličnoj podnošljivosti za kožu, izrazitim hidratantnim i zaštitnim svojstvima i sposobnosti čišćenja, ova ulja su pogodna za mnoge kozmetičke proizvode. Ona takođe mogu da formiraju sloj na koži i štite od vode.
Pored toga, mineralna ulja mogu pružiti određenu čvrstinu kozmetičkom proizvodu i štite kožu tako što sprečavaju gubitak vlage.
Da li su proizvodi koji sadrže mineralna ulja bezbedni?
Da, kozmetički proizvodi koji sadrže mineralna ulja su bezbedni. Čak se i u nedavnoj proceni nemačkog Saveznog zavoda za procenu rizika navodi da su „mineralna ulja u kozmetičkim proizvodima bezopasna za zdravlje potrošača“.
NIVEA na prvo mesto stavlja bezbednost potrošača. Sve sirovine koje se koriste u kozmetičkim proizvodima moraju da budu temeljno testirane i da ispunjavaju najviše standarde u pogledu čistoće, kvaliteta i bezbednosti. Ovi zahtevi se odnose na kozmetičke sirovine na bazi mineralnog ulja.
 
Osnovne informacije:
NIVEA brend koristi samo visokoprečišćena mineralna ulja visokog kvaliteta u svojim proizvodima. Mineralna ulja koja se koriste ispunjavaju zahteve sveobuhvatnih zakonskih propisa, kao što je Uredba EZ o kozmetičkim proizvodima, a smernice za kvalitet su zasnovane na smernicama Evropske farmakopeje. U skladu sa tim, mineralna ulja koja se koriste su farmaceutskog kvaliteta. Visoki zahtevi u pogledu kvaliteta i čistoće mineralnih ulja koji se oduvek primenjuju, od 2004. godine prate preporuke udruženja COLIPA (sada: Cosmetics Europe). Pre nego što dospeju na tržište, svi kozmetički proizvodi su testirani i ocenjeni u detaljnom izveštaju o bezbednosti od strane imenovane organizacije za procenu bezbednosti proizvoda.
Mineralna ulja_kozmetika
Da li mineralna ulja uzrokuju karcinom?
Ne. Brojne studije potvrđuju da mineralna ulja koja se koriste u kozmetici nemaju kancerogeno dejstvo. Ove studije možete naći na sajtu Evropske agencije za hemikalije (ECHA), na kartici Toxicological Information Carcinogenicityovde.

Da li mineralna ulja prodiru u kožu?
Po pravilu, mineralna ulja koja se koriste u kozmetičkim proizvodima imaju visoku viskoznost i ne mogu da prodru u kožu zbog svojih fizičkih i hemijskih svojstava. Ovo je dokazano u studijama koje su sprovedene u poslednjih nekoliko godina. Mineralna ulja ostaju na koži i štite kožu od gubitka vlage a ne zapušavaju pore. Istovremeno, oni odbijaju vodu.

Koje proizvode potrošači treba da izebgavaju ako nisu sigurni u njihov kvalitet?
Svi kozmetički proizvodi i njihovi sastojci dostupni u Nemačkoj i EU su bezbedni i mogu se bezbedno koristiti .
Šta su MOAH jedinjenja? Da li su bezbedna?
MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons – aromatični ugljovodonici mineralnih ulja) su aromatična ugljovodonična jedinjenja. MOAH uglavnom nastaju filtriranjem mineralnih ulja koja se koriste u kozmetičkim proizvodima tokom procesa proizvodnje i prerade. Koliko znamo, količine u kojima MOAH jedinjenja mogu i dalje da budu prisutna, čak i nakon prerade, bezbedne su za potrošače. Mineralna ulja koja sadrže MOAH jedinjenja i nakon prečišćavanja ponovo su testirana i nije utvrđen nikakav potencijalni rizik.

Šta su MOSH jedinjenja? Da li su bezbedna?
Mineralna ulja koja se koriste u kozmetičkim proizvodima su, sa hemijske tačke gledišta, zasićeni ugljovodonici, poznati kao MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons – zasićeni ugljovodonici mineralnih ulja). Pre nego što se upotrebe u kozmetičkim proizvodima, mineralna ulja i voskovi se prečišćavaju. Na taj način isključuje se mogućnost da policiklični aromatični ugljovodonici (PAH – polycyclic aromatic hydrocarbons) predstavljaju bilo kakav rizik po zdravlje ili imaju kancerogeno dejstvo.

Šta možete da kažete o najnovijim rezultatima istraživanja organizacije Stiftung Varentest koja se bavi testiranjem proizvoda?
NIVEA brend veoma ozbiljno prati i tumači najnovije rezultate istraživanja koje sprovodi Stiftung Varentest. Mi detaljno proveravamo rezultate. Brend NIVEA veruje da postoji potreba za pojašnjenjem analize koju koristi Stiftung Varentest. Postoje neke značajne razlike između rezultata koje je objavio Stiftung Varentest i rezultata internih testova proizvođača.