putovanjeizsnova

Učestvujte do 07.08.2018.

Nagrade

Koje možete osvojiti

U periodu od 11.07.2018. do 07.08.2018. kupite minimum dva proizvoda robne marke „NIVEA“ u maloprodajnim objektima Lilly Drogerie, zatim u formularu ispod unesite broj računa, ime i prezime, grad, adresu prebivališta, datum rođenja, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona i možete osvojiti nagrade.

Nagrade

Učestvuj

U NIVEA NAGRADNOJ IGRI

Ispunite registracionu formu ispod i imate priliku da osvojite neku od vrednih nagrada.
 

*Učesnik nagradne igre je obavezan da sačuva fiskalni račun kao dokaz kupovine, kako bi se kasnije, po okončanju nagradne igre, na osnovu tog računa mogao validirati kao dobitnik nagrade pred priređivačem.

Unošenjem ličnih podataka, potvrđujete da imate najmanje 18 godina i da ste pročitali, razumeli i prihvatate Beiersdorf d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Beiersdorf) politiku o zaštiti privatnosti (https://www.nivea.rs/o-nama/politika-privatnosti), kao i da ste saglasni da se vaši podaci prikupljaju i obrađuju za potrebe ovog nagradnog konkursa. Svoje podatke možete ukloniti u bilo kom trenutku. U slučaju da želite da vaši lični podaci, koje Beiersdorf čuva i obrađuje, budu obrisani, pošaljite nam e-mail putem formulara za kontakt na sledeću adresu: https://www.nivea.rs/o-nama/kontaktirajte-nas, i izaberite „KOMENTARI I DRUGO“ u polju „Predmet“. Brisanjem vaših ličnih podataka prestaje vaše učešće u svim nagradnim igrama, promocijama, kao i komunikacija sa kompanijom Beiersdorf.

* Obavezno polje
Pravila

NAGRADNE IGRE

Pravila

U skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 i 93/2012 - dr. zakon) i odredbama Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 129/2004) i odlukom o priređivanju nagradne igre od dana 22.05.2018. godine, privredno društvo BEIERSDORF DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU KOZMETIČKIM PROIZVODIMA, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem u Omladinskih brigada 88a, Airport city dana 22.05.2018. godine

Naziv i vreme trajanja nagradne igre
Nagradna igra se priređuje pod nazivom: „Uz NIVEA negu KRENITE NA PUTOVANJE IZ SNOVA!“
Nagradna igra se organizuje na području cele teritorije Srbije u periodu od 11.07.2018. do 09.08.2018. godine.

USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI
Pravo učešća u nagradnoj igri imaju državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji, izuzev lica koja su zaposlena kod pripređivača ove nagradne igre, kao i lica koja su zaposlena kod PRIVREDNOG DRUŠTVA FCB AFIRMA MARKETING I KONSALTING DOO BEOGRAD, koje je priređivač angažovao radi pomoći u sprovođenju ove nagradne igre. Pravo učestvovanja u nagradnoj igri, takođe, nemaju ni članovi njihovih porodica – supružnici, deca, roditelji i rođena braća i sestre ukoliko žive sa njima u zajednici, kao ni lica koja su na drugi način radno angažovana od strane priređivača nagradne igre ili na bilo koji drugi način učestvuju u priređivanju/organizovanju ove nagradne igre, izvlačenju dobitnika ili imaju pristup podacima veznim za priređivanje nagradne igre. Ukoliko je dobitnik neke od nagrada maloletno lice ili lice koje je lišeno poslovne sposobnosti nagradu za njega primiće njegov zakonski zastupnik, i to nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodeljivanja nagrade, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuje važećom, originalnom dokumentacijom (odluka o starateljstvu ili izvod iz matične knjige rođenih). Priređivač zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju izvrši provere gore navedenih činjenica. Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila. 
 
Dobitnici

NAGRADNE IGRE

Vratite se nakon 13. avgusta da biste saznali da li ste među dobitnicima.

Dobitnici